21 maart 2022

Adviseur aan het woord: Hendrik Tamsma

Mijn Doarpswurk avontuur begon twee jaar geleden op een druilerige maandagochtend in januari. Hoe anders was het klimaat binnen, waar ik warm werd ontvangen door mijn collega’s. Vol enthousiasme stortte ik me op mijn nieuwe baan. Helaas zat ik nog geen anderhalve maand later thuis.

Het ene moment zat ik nog in een vol bruisend dorpshuis, het andere moment moest ik vanuit mijn thuiskantoor het werk als adviseur in de vingers krijgen. Gelukkig begon ik algauw mijn draai te vinden. De dorpshuizen en dorpsbelangen waren veerkrachtig. Corona kreeg deze vrijwilligers er niet onder, dat ging met horten en stoten door lockdowns, mondkapjes en andere maatregelen, maar zij zetten zich onverminderd in voor hun leefomgeving. In korte tijd heb ik de ware kracht van de Friese mienskip mogen ervaren.

De rode draad

Corona speelde dus een rode draad in mijn werk voor Doarpswurk. Na elke persconferentie sprong ik van de bank en kroop ik achter de laptop om zo snel mogelijk de nieuwe maatregelen op de website te plaatsen. Dorps- en buurthuizen zaten na een persconferentie met vele vragen en wij stonden klaar om hen met raad en daad bij te staan. Ik wist ook niet altijd alle antwoorden, maar het was fijn om dorps- en buurthuisbestuurders te kunnen helpen.

Naast corona mocht ik deel uitmaken van een hoop mooie andere projecten. In 2021 organiseerde Doarpswurk bijvoorbeeld – samen met Keunstwurk en Sport Fryslân – het online kenniscafé ‘Leve de Vereniging’. De bedoeling van dit evenement was om het Friese verenigingsleven te ondersteunen, te activeren en toekomstbestendig te maken. Het onlinecafé was een groot succes, waaruit vele webinars volgden. Het was zeer inspirerend om de verhalen van de verschillende verenigingen te horen en op deze wijze van elkaar te leren.

In mijn laatste weken bij Doarpswurk organiseerden we als opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen het Groot Fries Woondebat. Dorpen in heel Fryslân hebben goede ideeën én draagvlak in de mienskip om woningen te bouwen in hun dorp, maar lopen vaak tegen bureaucratie aan. In dit debat voelden we een aantal politici stevig aan de tand over hun visie op wonen. We hebben daarmee de problemen waar dorpen tegenaanlopen onder de aandacht weten te brengen. Ik heb genoten van de organisatie en het was mooi om hiermee de afgelopen twee jaar af te sluiten.

Afscheid van Doarpswurk

Het begon allemaal met mijn eerste ‘klus’ in Baaium, waar ik meedacht over de mogelijkheden voor een fietspad tussen Winsum en Dronryp. Deze maand valt dan echt het doek, bij mijn laatste project over het verduurzamen van het dorpshuis in Easterlittens. Na twee geweldige jaren bij Doarpswurk, start ik op 4 april als dorpen- en wijkencoördinator bij de gemeente Waadhoeke.

Mijn eerste ‘grote-mensen-baan’ bij Doarpswurk staat in mijn geheugen gegrift. Dankzij de coronatijd, maar vooral door al die fantastische mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten om hun dorp of wijk nog mooier te maken. Ik koester diepe bewondering voor deze vrijwilligers, maar ook voor het hechte team van Doarpswurk die zich uit liefde voor Fryslân elke dag inzetten om lokale gemeenschappen te versterken.

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en ik zie jullie ongetwijfeld in de toekomst nog geregeld. Oant sjen.

Hendrik Tamsma