30 september 2020

Adviseur aan het woord: Hendrik Tamsma

In deze rubriek komt elke maand een adviseur van Doarpswurk aan het woord die iets vertelt over zijn/haar werkzaamheden in de afgelopen maand. In september zijn dat: Hendrik Tamsma (regio Noordwest en Waddeneilanden) en Riejanne Bouma (regio Zuidoost)

Vanaf 1 juni mochten dorps- en buurthuizen hun deuren weer openen. Met het mooie weer op komst hadden we daar allemaal behoefte aan. Het heropenen van het dorps- of buurthuis ging echter niet zonder slag of stoot. De besturen moesten aan de slag met protocollen en het ‘corona-proof’ maken van hun gebouw. Dat zorgde voor extra werk en uitgaven, terwijl de inkomsten zijn teruggevallen. Doarpswurk organiseerde een webinar voor dorps- en buurthuizen over de openstelling om met elkaar te bespreken wat hiervoor  nodig is en wat creatieve oplossing voor de problemen kunnen zijn.

Subsidieregeling voor dorps- & buurthuizen
Daarnaast mocht ik werken aan het opzetten van de provinciale subsidieregeling. In samenwerking met Sport Fryslân, Keunstwurk en provincie Fryslân heeft Doarpswurk een subsidieregeling gerealiseerd om verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de 1,5-meter samenleving.
Voor mij was het de eerste keer dat ik een subsidieregeling gestalte mocht geven. De wereld van subsidieregelingen is een hele andere wereld dan waar ik me normaal in begeef. Maar juist de verschillende perspectieven vanuit Doarpswurk, Sport Fryslân en Keunstwurk waren waardevol. Samen met de collega’s van de andere organisaties heb ik geprobeerd een zo goed mogelijke subsidieregeling op te zetten voor dorps- en buurthuizen, maar ook voor sport- en kunstverenigingen.

Het was mooi om een bijdrage te mogen leveren aan deze regeling, die hopelijk voor verenigingen en stichtingen in Fryslân een steuntje in de rug zijn. Zoals we bij Doarpswurk zeggen: mei elkoar, foar elkoar.

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: Pixabay