30 november 2020

Adviseur aan het woord: Johannes Lankester

Voor alle Friese Duurzame Dorpen mag ik samen met een aantal collega’s het loket beheren. Dat betekent dat vrijwilligers die ergens tegenaan lopen mij kunnen bellen, mailen of appen met een vraag rondom hun duurzame initiatief. Deze vragen zijn meestal erg verschillend en dat maakt mijn werk ook uitdagend. De ene dag belt iemand over die nieuwe postcoderoossubsidieregeling die nog niet gepubliceerd is, de andere dag mailt iemand hoe het zit met het nieuwe provinciale beleid voor zonne-installaties. Deze week is dat beleid vastgesteld en dat schept in ieder geval weer duidelijkheid. Met duidelijk beleid zijn duidelijke antwoorden mogelijk. Het zijn niet altijd de leuke antwoorden als ik uit moet leggen dat iets niet kan. Hoewel er nu veel aandacht is voor het ruimtelijke beleid is de ruimte op het net echter de meest beperkende factor. Dat maakt elke vraag een zoektocht naar antwoorden. Dat maakt ons werk ook interessant.

Het gaat echter niet alleen om duurzame energie. Juist bij de initiatieven waar mensen zelf iets kunnen doen zijn resultaten relatief snel te bereiken. Iedereen kan elke dag een duurzame keuze maken. Waar de netbeheerders nog jarenlang bezig zijn om nieuwe ruimte op het net te organiseren, kunnen duurzame gemeenschappen nu al stappen zetten rondom gezond duurzaam voedsel en het sluiten van lokale kringlopen. Hier zijn het vaak gemeentes die bij het loket aankloppen of we nog een leuk instrument ter beschikking hebben rondom de duurzame bewustwording van bijvoorbeeld lokale afvalstromen.

Op het gebied van gezonde duurzame voeding zijn we de samenwerking begonnen met de provincie Fryslân. In deze onzekere tijd waar veel aandacht is voor gezondheid komen steeds meer initiatieven naar boven rondom gezonde voeding. De provincie Fryslân heeft de Friese Voedselbeweging gevraagd deze initiatieven in kaart te brengen en een samenwerkingsagenda op te zetten. Door de samenwerking kunnen initiatieven hun krachten bundelen en sneller stappen zetten. De inhoud blijft nog even geheim maar ik kan wel alvast vertellen dat het bruist in Friesland. De grote uitdagingen waar de Mienskip mee geconfronteerd wordt brengt allerlei prachtige ideeën naar boven. Dat is een prachtige eigenschap die ik heb leren kennen van de Mienskip. Als er een probleem is dan lossen we dat samen op.

Tekst: Johannes Lankester
Foto: Voedselwerkplaats