24 februari 2021

Adviseur aan het woord: Lieke Terpstra

Het jaar 2021; Een nieuw jaar om vanuit mijn rol als adviseur initiatiefnemers te ondersteunen bij hun plannen en wensen om hun leefomgeving mooier te maken. Want wat blijkt? Ondanks de aanhoudende coronamaatregelen, blijven mensen zich vrijwillig inzetten om iets te kunnen betekenen voor hun eigen wijk, dorp of stad.

In 2021 heb ik alweer in meerdere trajecten meegelopen. Iets wat in 2020 al was opgestart en in 2021 een vervolg kreeg was het helpen bij de uitvoer van een dorpsvisie. Ik heb de reeds gevormde werkgroepen geholpen om weer aan de slag te gaan. Waar sommigen door de bomen het bos niet meer zagen, heb ik aangegeven klein te beginnen. Pak eerst de behapbare activiteiten op, begin klein en dan volgt de rest. Ook met kleine activiteiten kun je namelijk aan het dorp laten zien dat je als projectgroep bezig bent. De eerste subsidieaanvragen zijn gedaan, er is een activiteit in samenwerking met school opgezet en activiteiten voor eenzame mensen worden uitgewerkt. Het is mooi om te zien dat mensen zelf ook beseffen dat ze met kleine dingen al veel kunnen bereiken en hen dit energie geeft om vervolgens andere dingen op te pakken.

Een andere klus die op mijn pad kwam, was het verenigen van dorpshuizen uit een gemeente in een zogenaamde Federatie in oprichting. Er waren goede redenen om eens samen te komen, en de vraag was of ik kon helpen om de dorpshuizen online bijeen te brengen. De eerste verkennende bijeenkomst is geweest en er zijn plannen voor de nabije toekomst gemaakt. Het traject is nog niet afgesloten, maar het is nu al goed om te zien wat de meerwaarde is wanneer dorpshuizen samen optrekken en communiceren richting partijen zoals een gemeente. Samen sta je toch echt sterker.

Op naar nog meer leuke klussen dit jaar!