23 november 2020

Adviseur aan het woord: Lieke Terpstra

Afgelopen maart ben ik begonnen als adviseur bij Doarpswurk. Uniek aan mijn positie als adviseur bij Doarpswurk is dat ik ook werkzaam ben bij Streekwurk. Op deze manier zijn de lijntjes tussen beide organisaties kort en dat heeft zo z’n voordelen. Dit kwam bijvoorbeeld van pas toen een dorpshuis dat ook aangesloten is bij Doarpswurk aangaf verbouwingsplannen te hebben. Samen met de dorpencoördinator uit de betreffende gemeente en een andere adviseur van Streekwurk ben ik namens Doarpswurk bij hen langs geweest. Omdat er zowel iemand van de gemeente, Streekwurk en Doarpswurk aanwezig was, konden de plannen snel en goed besproken worden. Vragen over vergunningen en financiën konden beantwoord worden, een aanvraag bij het Iepen Mienskipfûns werd besproken en er is sprake van een stukje procesbegeleiding. Dit alles zorgt ervoor dat het dorpshuis waarschijnlijk in de volgende tender een kansrijke aanvraag kan indienen bij het Iepen Mienskipfûns!

Iets anders waar ik op dit moment mee bezig ben, is het begeleiden van werkgroepen die zijn ontstaan naar aanleiding van het ontwikkelen van een dorpsvisie. De dorpsvisie is in het voorjaar afgerond en werkgroepen zouden aan de slag met verschillende thema’s. Door de situatie rondom corona is de start anders geweest dan gewenst, en lijkt de energie een beetje weg te zakken. Want wat kun je in de huidige tijd eigenlijk wel en niet oppakken, en hoe doe je dat dan? Er worden online bijeenkomsten met de regiegroep en werkgroepen ingepland, waar de huidige situatie en de toekomst besproken worden, en afspraken worden gemaakt. Alles met het doel om iedereen te motiveren om weer aan de slag te gaan!

Verder combineer ik het helpen van initiatiefnemers graag met interne werkzaamheden zoals het updaten van het kwaliteitszorgsysteem. En ook het in kaart brengen van de huidige financiële positie van dorpshuizen door het uitzetten van een enquête, het analyseren van de antwoorden en het maken van een rapport. Kortom, erg veel afwisselende werkzaamheden!

Tekst: Lieke Terpstra adviseur regio Noordoost
Foto: Pixabay