21 april 2023

Adviseur aan het woord: Lucie Gelderblom

Van alle tijden

Het gaat goed met het dorpsvisietraject in Top en Twel. Bij binnenkomst in het dorpshuis hoor ik dat er al 240 enquêtes zijn ingevuld. En vanavond zit de zaal vol voor ‘van Toen naar Toekomt’.

De voorbereiding kostte de initiatiefnemers veel tijd, vooral het betrekken van dorpsgenoten daarbij. Maar het is gelukt. De oudere generatie gaat vertellen over Toen, de jongere generatie gaat de aanwezigen bevragen over de Toekomst.

Het is een tijd van grote veranderingen. Dat is niets nieuws, benadrukt de presentator, veranderingen zijn van alle tijden. Het verhaal van Toen naar Nu illustreert dat. Nog niet zo lang geleden liep er slechts een voetpad naar Sneek, waren er grote overstromingen en was het eens zo droog dat je te voet het Sneekermeer kon oversteken. Er kwamen dijken, wegen, woningen en bedrijven, er verdwenen bedrijven, verenigingen en voorzieningen.

Dan is het tijd voor de Toekomst. De jongeren leggen stellingen voor, de zaal steekt groene of rode kaarten omhoog. Dan opeens gebeurt het. Enkele aanwezigen blijken iets anders verwacht te hebben en uiten daarover hun onvrede. De sfeer slaat om. Vanaf de zijlijn zie ik het aan. Ik weet hoeveel moeite de initiatiefnemers hebben gedaan om hun werkgroep uit te breiden en dat ze concept-enquêtevragen aan bepaalde personen hebben voorgelegd. Met nul respons uit de kritische hoek.

Heel verstandig schieten ze niet in de verdediging en handelen de situatie keurig af. Iemand uit het publiek daagt de kritische hoek uit zichzelf een spiegel voor te houden. “Zij namen het initiatief, nu is het úw beurt”.

Na afloop steek ik de initiatiefnemers een hart onder de riem. Dit gebeurt altijd en overal is mijn ervaring. Maar niet leuk natuurlijk. Verandering is van alle tijden. Maar dat de beste stuurlui aan wal staan helaas ook.

Tekst: Lucie Gelderblom