30 april 2021

Adviseur aan het woord: Lucie Gelderblom

Persoonlijk heb ik niets met auto’s, behalve dat ze handig zijn om van A naar B te komen. Maar het délen van auto’s is een heel ander verhaal. Afgelopen weken waren deelauto-weken. Vanuit de Mobiliteitswerkplaats begeleid ik al drie jaar een groep initiatieven die graag een deelauto in hun dorp willen.

Dat we al zo lang bezig zijn geeft aan dat het niet makkelijk is. Om de kosten van een deelauto te dekken moet je namelijk veel gebruikers hebben. En om die te vinden heb je tijd nodig, meer tijd dan de gemiddelde initiatiefgroep financieel gezien heeft. De voordelen van een deelauto moeten meer bekend worden, het gebruik van een deelauto moet gewoner worden. Dus, besloot de groep onlangs, we gaan campagne voeren!

In april kwam een campagne-werkgroepje voor de eerste keer bij elkaar: hoe gaan we het aanpakken? In ieder geval veel enthousiaste ervaringsverhalen verzamelen en verspreiden. En de samenwerking zoeken met andere partijen binnen de provincie, die met deelauto’s bezig zijn. De kans om verbindingen te leggen deed zich gelijk de week daarna voor. Tijdens een webinar over deelauto’s, georganiseerd door Ús Koöperaasje, gaf ik namens de groep een presentatie over de bevindingen tot nu toe en vulden twee initiatiefnemers die aan met hun lokale ervaringen. In de dagen daarna lukte het diverse afspraken te maken met andere partijen: een uitleenplatform, een auto-aanbieder en een andere initiatiefgroep.

En zo komen er ook weer nieuwe deelauto-weken aan, want al deze afspraken gaan plaatsvinden in mei. Allemaal kleine stapjes vooruit. Het wennen aan het delen van spullen en van auto’s helemaal, heeft tijd nodig. Maar, ook met kleine stapjes bereik je uiteindelijk je doel. We houden vol!

Tekst: Lucie Gelderblom
Foto: Tûk elektrische deelauto Trynwâlden