28 juni 2021

Betekenis ‘onafhankelijk’

Je hebt gezocht op het woord: onafhankelijk.
on·af·han·ke·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

1.vrij, zelfstandig
2.door niets bepaald of geregeld

Mooi woord toch? Volgens van Dale een bijwoord, voor mij de basis van mijn werk als adviseur bij Doarpswurk.

Onafhankelijk

Dat is nodig bij het ondersteunen en verder helpen van dorpen met ideeën.
Een individu of groepje mensen die iets wil wat er nog niet is.
Ik kan als onafhankelijk adviseur samen zoeken naar de route om het idee verder te brengen, er is nog niets bepaald of geregeld. Er is geen kan niet, past niet of dat wordt lastig. Geen sturing maar vrijheid om te zoeken naar wat klopt voor het dorp zelf.

Het is ook nodig bij gedoe, onderlinge lastigere situaties die ontstaan omdat er verschillende belangen zijn. Om daar uit te komen met dorpsbewoners is een onafhankelijk persoon, van buiten af soms een verademing. Geen sturing op een gewenste uitkomst, maar inzichten delen, elkaar weer beter begrijpen en dan het oplossen voor wat nodig is.

Bij het opstellen van een dorpsvisie, jawel, onafhankelijke ondersteuning is noodzakelijk. De beste ideeën en initiatieven ontstaan uit vrijheid en krijgen zo intrinsieke motivatie. Kracht van onderop om invulling te geven aan eigen leefomgeving.

Jaa leuk Riejanne maar wat wil je hier nou duidelijk mee maken!

Afhankelijk

Als Doarpswurk zijn we afhankelijk van financiering van de overheid. Een individu of groepje dorpsbewoners zouden ideeën zelden verder onderzoeken als het al direct geld kost. En tuurlijk er zijn ook initiatieven ontstaan zonder ondersteuning, maar de telefoon rinkelt vaak en de jaren ervaring van organisaties als Doarpswurk leert dat dit niet altijd op eigen kracht lukt.

En hier zit nou precies wat mij betreft de angel, gemeenten en provincie zijn al een hele periode bezig met het verbreden van hun eigen rol. Omgaan met initiatieven van onderop. Dat is wat mij betreft geweldig, iets waar we als inwoners om staan te springen. Maar er zit dus nog wat voor… een plan, een initiatief, een visie moet eerst gevormd worden. Dat ligt niet klaar op de plank bij plaatselijk belang. Om het daar te krijgen is dus veelal ondersteuning nodig. Ondersteuning zonder agenda, beleid en kaders. Onafhankelijk.

Graag blijven we nog jaren deze ondersteuning bieden, sterker nog, ik zou niets liever willen voor alle inwoners van Fryslân.

Met dit stukje tekst wil ik zeggen “overheid” zie ons werk niet als uitvoerende taak voor jullie zelf, we zijn niet duur en wel nodig!
En aan alle “inwoners van Fryslân” wil ik zeggen, blijf je eigen kracht gebruiken, zie mogelijkheden en ga het doen. En heb je hulp nodig of wil je je kennis delen bel ons, graag!

Riejanne Bouma
06-51004638

On- afhankelijk adviseur bij het team Doarpswurk
0566-605010