20 mei 2021

Adviseur aan het woord: Sybrand Frietema

Een lid van de werkgroep van een lokale coöperatie belt met Doarpswurk. Een commerciële zonneparkontwikkelaar heeft zijn oog laten vallen op landbouwgrond in de buurt en wil daar een groot zonnepark aanleggen. De werkgroep kreeg te horen dat de omgeving, een aantal dorpen, moet meedoen. Of de Energiewerkplaats kan helpen?

Ja, dát kunnen we. Normaal breng ik dan een bezoek aan het dorp en praat ik in een zijzaaltje in het dorpshuis of aan de keukentafel bij een bestuurslid van Plaatselijk Belang. In Corona-tijd gaat dat helaas via Zoom of Teams maar gelukkig krijgt iedereen – ook ik! – dat steeds beter onder de knie. Achter mijn laptop laat ik zien hoe provinciaal en gemeentelijk beleid handvaten biedt aan lokale gemeenschappen om afspraken te maken met deze ontwikkelaar. Ik stuur een format met te formuleren uitgangspunten door die de coöperatie met de omgeving kan bespreken en we maken afspraken wie welke stappen zet. Blij zwaait men ten afscheid, er is helderheid gekomen, perspectief geboden en er ligt zelfs een mooie kans!

Natuurlijk is het minder stressvol en zeker leuker om als dorp zelf te kiezen op welke manier het best de energievoorziening kan worden aangepakt – er zijn dan ook veel meer mogelijkheden om uit te kiezen dan dat ene zonnepark. Van dorpsmolen tot besparingsactie, als het door het dorp zelf gekozen wordt en zelf uitgevoerd, dan doen er vanzelfsprekend meer mensen mee. Dan hebben we het niet voor niets over MienskipsEnergie; energie van, voor én door de gemeenschap zelf.

In Fryslân hebben we veel dorpen en wijken waar men de verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving combineert met de opgave die het Klimaatakkoord schetst. Om de bewoners te helpen heeft Doarpswurk een eigen ’serious game’ ontwikkeld: EnergieMixMethode. In veel dorpen was het ’spelen’ van de EnergieMixMethode de aanleiding om aan de slag te gaan met een eigen collectief zonnedak of het onderzoeken van een warmteproject. Niet alleen ondersteunen wij lokale initiatieven en coöperaties die zelf aan de slag gaan; we geven natuurlijk onze kennis en ervaring door aan dorpen en gemeenschappen die overvallen worden door grote projecten in hun eigen buurt.

Samen met de werkgroep ga ik binnenkort praten met de ontwikkelaar. U leest er binnenkort vast meer over op de pagina van de Energiewerkplaats (zie link hieronder).

Tekst & foto: Sybrand Frietema