31 augustus 2022

Adviseur aan het woord: Tineke Helmers

Initiatiefrijk Fryslân

Grutsk! Dat is wat ik ben, trots op hoe wij in Fryslân alles voor elkaar boksen. Onze eigen boontjes doppen. Dat komt ook omdat we in Fryslân een sterke sociale samenhang voelen en in mijn optiek krijgen we daardoor veel voor elkaar. (FSP, 2021, Leven in Fryslân)

Zelf ben ik afgestudeerd als bedrijfskundige en heb een master in strategie en innovatie. Er zijn twee soorten innovatie: incrementeel en radicaal. Bij radicale innovatie is er sprake van een innovatie die de markt verstoord, of zelfs een nieuwe markt creëert. Denk hierbij aan Henry Ford, die de eerste auto produceerde.

Bij incrementele innovatie breng je kleine verbeteringen aan op een bestaand product. Een voordeel van geleidelijke vernieuwing is dat het sneller en makkelijker geïmplementeerd wordt, zonder hoog risico. Én het leidt vaker tot een grotere, impactvollere innovatie. Denk bijvoorbeeld aan je laptop, waar je vroeger op een vaste plaats achter de monitor moest zitten (die je hele bureau in beslag nam).

Sinds ik bij Doarpswurk werk, zie ik van dichtbij hoeveel wij in Fryslân van de grond krijgen. We pakken complexe projecten aan zoals woonprojecten, energielevering voor het dorp, en we versterken de sociale basis door nieuw- en verbouw van dorpshuizen. Dat allemaal als vrijwilliger, met gezonde passie voor het dorp, als een zelfsturend team.

Afgelopen weekend was ik bij de opening van het vernieuwde dorpshuis in Hilaard, De Twatine. Bij de verbouw hebben 90 vrijwilligers geholpen, in een dorp met 300 inwoners… Ongelofelijk!

We willen graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Fryslân en doen dat met passie. We zijn geen concurrenten maar willen juist leren van elkaar. Zo had ik laatst een gesprek aan de keukentafel over een woonproject en was er al contact gezocht met andere dorpen over hun ervaringen. Waar ging het goed en waar kunnen we het de volgende keer beter doen? Zo hoeven we het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden.

Wat ik om me heen zie is de vernieuwing, ‘incrementele’ innovatie, die Fryslân steeds een beetje mooier maakt. En ik ben grutsk dat ik hier een steentje aan bijdraag.

Groeten,
Tineke Helmers