13 december 2021

Adviseur aan het woord: Titus Sijmonsma

Aan mij deze keer de eer om een blog te schrijven in deze corona tijd waarin je inmiddels bij vele zaken als adviseur anders te werk moet gaan. Contactmomenten gaan veelal via telefoon, mail of via Teams en Zoom. Het contact verandert daardoor wel, maar lukt gelukkig via deze weg en het is mooi om te constateren dat vrijwilligers ook gewoon doorgaan ondanks deze toch bijzondere periode.

Mijn werk is soms heel praktisch in de ondersteuning:

Het proces in Feanwâlden is niet een doorsnee proces, waarin de ondersteuning van Doarpswurk is gevraagd. In een stichtingsbestuur is vaak genoeg deskundigheid aanwezig om zelf te regelen wat er nodig is. Maar soms kunnen externe factoren zoals besluiten van de overheid erg ingrijpend zijn. In dit geval werd een eerder toegekend subsidiebedrag voor de verbouw van het MFC door de gemeente weer ingetrokken. Dan is het voor vrijwilligers fijn om een professionele organisatie om ondersteuning te kunnen vragen. Mooi is dat ik mijn bijdrage hierin kan/mag afstemmen en het bestuur hierin kan ondersteunen namens Doarpswurk.

Als adviseur moet je je ook in onderwerpen verdiepen, vanwege verbreding van aandachtsgebieden maar ook omdat er vanuit het werkveld vragen komen. Vandaar dat ik namens Doarpswurk naar een bijeenkomst ben geweest in Assen. De HANNN (Healty Ageing Network Northern Netherlands) zet zich in voor meer gezonde jaren voor alle inwoners van Noord-Nederland, jong en oud. De organisatie stuurt op verschillende thema’s, deze keer ging het over dementie in onze samenleving en met name de confrontatie in onze maatschappij. Hoe gaan wij hier mee om in ons dorp/wijk, wat kunnen wij doen als een dergelijke situatie zich voordoet in onze omgeving. De workshops gingen over zang, dans, bibliotheek en oudheidkunde. Mooie onderwerpen waarin je zaken bespreekbaar zou kunnen maken met een verward dement persoon in jouw omgeving.

Ik noem dit als voorbeeld, omdat wij als consulent ook met zorg in bredere zin/vragen worden geconfronteerd en dit onderwerp meer en vaker in onze maatschappij een zaak zal gaan worden waarmee wij om moeten gaan. De professionele zorg kan niet alles oplossen als wij langer in ons huis blijven wonen, ook al is er ondersteuning van zorgpartners in ons dorp/wijk.

Tekst: Titus Sijmonsma
Foto: Doarpswurk