27 oktober 2022

Adviseur aan het woord: Titus Sijmonsma

Deze zomer ben ik niet op vakantie geweest en heb ik dus gewerkt.

Vroeger waren de zomers vaak stil met zo nu en dan een telefoontje, tegenwoordig gaan ook vrijwilligers in de zomer door met plannen maken en problemen oplossen. Maar het is een rustige periode vergeleken met de rest van het jaar, waardoor veel collega’s juist dan met vakantie gaan. De vraag ‘wat doe jij dan’ is begrijpelijk en zal ik proberen te beantwoorden.

Verschillende ontwikkelingen gaan door en zijn ‘hot’ zoals de stijging van de energieprijzen die voor veel onrust zorgde in ons land. Veel dorpshuizen die na de coronajaren proberen weer een normaal verdienmodel te creëren, komen in moeilijkheden.
Dit leidt zoals u kunt begrijpen tot telefoontjes: “Hoe moet dit …gaan jullie hier ook iets aan doen?” Ja zeker; een webinar ‘Code Rood voor dorpshuizen’ organiseren, contact opnemen met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), die op haar beurt samen met andere partijen weer contact heeft gezocht met de landelijke overheid. Onze directeur Theo Andreae is (namens de LVKK) op TV bij omroep Max geweest om hier over te spreken, onrust dus en dat aan het begin van de zomer.

Vrijwilligers

De coronajaren hebben ook impact gehad op de vrijwilligers van de dorpshuizen, die zijn voorzichtig geworden en hebben vaak ook andere bezigheden gevonden. Hoe krijg je het enthousiasme weer terug om te helpen bij de activiteiten in het dorpshuis (en trouwens het hele dorp). Samen gaan we om tafel en proberen oplossingen op maat te bedenken door zoveel mogelijk inwoners en verenigingen bij deze situatie te betrekken.

Dan waren er ook dorpshuisbesturen die vroegen om ondersteuning omdat men wilde gaan verbouwen en hoe doe je dat…….(de kennis is veelal wel aanwezig maar niet meer paraat door o.a. bestuurswisselingen). Uitleg geven waar en hoe je het beste een plan kunt maken en bij wie er geld verkregen kan worden. Bovendien verandert er in fondsenland ook regelmatig e.e.a. De adviseur van Doarpswurk zoekt met u uit welk traject het meest constructief en passend bij het dorp of stad kan zijn voor uw plan.

“Wij willen iets met zorg”

Een vraag die steeds vaker voorkomt is….wij willen in ons dorp iets met zorg! Samen met betrokkenen heb ik in een dorp een probleem geanalyseerd en bekeken waar kansen liggen en nu is men druk bezig om dit voor elkaar te krijgen. Vaak ben je als Doarpswurker een aanjager, om zaken in gang te zetten en partijen te betrekken, waardoor een dorp of initiatiefgroep zelfstandig verder kan. Door het inzetten van de ervaring van de adviseur en zijn/haar netwerk kunnen er mooie plannen worden gerealiseerd. Wij noemen dit ‘van niets naar iets brengen’

Vaak ben je als Doarpswurker een verbinder tussen dorp en bijvoorbeeld een gemeente. Een dorp vroeg mij: “Hoe moeten wij verder met onze centrumplannen, wij proberen wel verder te komen maar het lukt niet goed.” Dan zijn de gemeentelijke contacten met beleidsmedewerkers van groot belang. Mijn rol is niet altijd heel duidelijk te definiëren, maar is vooral verbindend met het belang van het dorp of stad voor ogen, waarbij draagvlak gezocht wordt als dit niet meteen helder is.

Even een kleine bloemlezing van mijn werkzaamheden deze zomer. Heeft u vragen, neem contact met me op!

Groetnis fan de adviseur fan de regio noardeast,

Titus Sijmonsma