23 oktober 2020

Adviseur aan het woord: Titus Sijmonsma

De verscherpte maatregelen bekendgemaakt op de persconferentie van 13 oktober zijn niet altijd even duidelijk. Dorpshuisbesturen richten zich dan tot Doarpswurk voor verheldering van de landelijke maatregelen. Het verbaast me elke keer weer hoe creatief mensen zijn om mogelijkheden te vinden binnen de regels die er gelden. Het is mooi om hier een bijdrage aan te leveren.

‘Gewone’ werk naast corona
Naast alle hectiek rondom de coronamaatregelen gaat het ‘gewone’ werk gelukkig ook gewoon door. Op het moment ondersteun ik een activiteitenbestuur dat overweegt om, op verzoek van de gemeente, een kerkgebouw over te nemen. Het is een ingewikkelde materie en niet alleen voor het bestuur, ook voor mij. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Het is mijn taak om inzicht te verschaffen in de mogelijke stappen die het bestuur kan nemen, en ook welke gevolgen dat heeft. Daarnaast is draagvlak in het dorp van groot belang, het is namelijk een zaak van het hele dorp.

Ontmoetingsplekken zijn er in vele maten en vormen. In veel dorpen komen kerken leeg te staan en soms krijgen die dan een nieuwe bestemming als dorpshuis. Er komt nogal wat kijken bij het overdragen van een kerkgebouw. Ik heb nauw contact met Stichting Alde Fryske Tsjerken en het stichtingsbestuur om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor overdracht en wat mogelijke subsidiebronnen kunnen zijn. Samenwerking op meerdere gebieden levert ook leuke mogelijkheden op voor een toekomstig bestuur is de ervaring.

Tekst: Titus Sijmonsma
Foto: Nicolaaskerk te Nijland (niet voorbeeld uit tekst) gemaakt door Doarpswurk