22 maart 2024

Barvrijwilliger en Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Talloze vrijwilligers draaien met plezier bardiensten in het dorpshuis. Een biertje tappen of een borrel schenken leer je snel. Maar een vereiste is dat barvrijwilligers ook goed geïnstrueerd zijn als het gaat om alcoholverstrekking. Hoe zit het ook al weer?

Als er in het dorpshuis alcohol wordt geschonken, moet er een alcoholvergunning zijn met daarop vermeld twee leidinggevenden met de Verklaring Sociale Hygiëne. Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn. Tijdens de openingsuren moet er óf een leidinggevende die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, óf een barvrijwilliger die een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd, aanwezig zijn. Dit in tegenstelling tot de reguliere horeca waar de leidinggevende altijd aanwezig moet zijn tijdens openingsuren. De wetgever heeft deze uitzondering gemaakt voor vrijwilligersorganisaties, omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan de aanwezigheidseis van een leidinggevende.

Wanneer is een barvrijwilliger goed geïnstrueerd?

Als de barvrijwilliger een IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) heeft gevolgd mag hij/zij de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de verstrekking van alcohol in het dorpshuis. Tijdens de IVA komen de risico’s van alcohol ter sprake en leert de barvrijwilliger welke regels er gelden voor verantwoorde alcoholverstrekking, hoe je moet reageren in lastige situaties en vooral hoe je kunt voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken personen.

Er zijn verschillende manieren waarop het dorpshuisbestuur de barvrijwilliger een IVA kan aanbieden:

Bestuur of leidinggevende geven instructie zelf
Het bestuur en/of de leidinggevenden genoemd op de alcoholvergunning geven de huidige en nieuwe barvrijwilligers een instructie over de wijze waarop verantwoord alcoholschenken in het dorpshuis kan worden bevorderd.

Barvrijwilligers volgen digitale IVA
Het bestuur of leidinggevende stelt de barvrijwilliger(s) in staat de digitale IVA door te nemen. De digitale IVA bestaat uit 30 multiple-choice vragen. Wanneer de vrijwilliger 24 vragen of meer goed beantwoord, heeft de vrijwilliger de toets succesvol afgerond. De vrijwilliger is dan een gekwalificeerde barvrijwilliger en krijgt het certificaat naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. De digitale IVA is te volgen bij de Vrijwilligersacademie. www.vrijwilligerswerkacademie.nl

Instructie door professional
De IVA wordt door een professional uitgevoerd. Dat heeft voordelen: de professional zit goed in de materie en kan op deskundige wijze de discussie over verantwoord alcoholschenken leiden. Verschillende (commerciële) partijen bieden deze training aan.

Na deelname aan de IVA kan de barvrijwilliger zich laten registreren als gekwalificeerd barvrijwilliger. Het dorpshuis is verplicht een registratie bij te houden van de barvrijwilligers die de IVA hebben gevolgd. Deze registratie moet in het dorpshuis aanwezig zijn.

Digitale Vraagbaak

Bovenstaande informatie is ook te vinden in de digitale Vraagbaak. De Vraagbaak is onderdeel van de landelijke website Dorpshuizen.nl en is een verzameling van meer dan 180 artikelen bedoeld voor bestuursleden en (vrijwillige) medewerkers van buurt- en dorpshuizen en multifunctionele centra over verschillende onderwerpen: bestuur en beleid, vrijwilligers en personeel, barexploitatie, programma en PR, gebouw en materiaal, tevredenheid, en resultaten.

Neem eens een kijkje op Dorpshuizen.nl

Samenstelling tekst: Anneke Aans
Foto: Pexels stockfoto