23 juni 2020

Blog Ida Hylkema: Coronaproof dorpshuis

Zeeppompjes bij de ingang, pijlen en strepen op de vloer, onze beheerder die koffie schenkt met handschoentjes aan; het is de nieuwe realiteit in ons dorpshuis. Het ‘nieuwe normaal’ wil ik het niet noemen, want normaal vind ik het allesbehalve. Als dorpshuis wil je open staan voor iedereen, zonder bezoekers te tellen en zonder pijlen op de vloer. We stonden als bestuurders dan ook onwennig om ons heen te kijken, toen we de nieuwe realiteit vorm moesten geven in de praktijk. Geen leuke klus.

De lockdown bracht alles abrupt tot stilstand, ook de activiteiten in het dorpshuis. De deur ging dicht, voor iedereen. Voor het muziekkorps en de muzieklessen, de biljarters, de cursisten van de yoga, de fotoclub, de jaarvergadering van dorps- en streekbelang, we bleven aan het strepen in de agenda. Voor hoe lang? Niemand die het wist en iedereen had genoeg aan de eigen zorgen thuis en op het werk. We wachtten af.

Toen bleek dat de lockdown langer ging duren dan enkele weken, maakte de beheerder de koelkasten leeg en in het webinar van Doarpswurk kregen we tips van andere dorpshuisbestuurders over kostenbesparing en protocollen. We pasten het voorschot van de energierekening aan, vroegen met succes de looncompensatie aan voor de personeelskosten en het hele dorp hielp mee om de vriezer ‘leeg te eten’ in onze tijdelijke ‘afhaalsnackbar’. Een activiteit die zo succesvol was, dat we de vriezer daarna weer hebben gevuld voor een tweede en volgende ronde.

Activiteiten
Dat was de korte termijn. Ondertussen is duidelijk dat we een streep door alle zomeractiviteiten kunnen zetten. En voor ons dorpshuis in het fierljepdorp It Heidenskip betekent dat een behoorlijke aderlating. Als dorpshuis moeten wij het vooral hebben van de zomeractiviteiten zoals fierljepwedstrijden met de Nederlandse Fierljepmanifestatie NFM als grote klapper, het dorpsfeest en het openluchtconcours van muziekvereniging Studio. Activiteiten waarbij de inkomsten uit de consumpties aan het dorpshuis worden gegund, in de wetenschap dat dankzij deze inkomsten het dorpshuis exploitabel kan draaien en ook in de rustiger wintermaanden het centrum van de gemeenschap kan zijn.

Gelukkig hebben we goede jaren gehad en een buffer kunnen opbouwen voor mindere tijden. Deze zomer komen we dan ook nog wel door, maar wat gebeurt er daarna? Niemand die het weet en dat maakt het zo lastig. Met onze gymzaal dachten we genoeg ruimte te hebben voor vergaderingen en activiteiten, maar als je begint te meten en te tellen, valt dat best wel tegen. En die mensen blijven natuurlijk niet de hele avond op hun stoel zitten. Wat doe je met de consumpties? Hoe krijg je al die mensen gedoseerd binnen? Wanneer doe je het goed?

Inmiddels hebben we – met dank aan Doarpswurk – ons protocol opgesteld en zijn er weer enkele activiteiten geboekt. Zo kunnen we in de praktijk ervaren of het allemaal loopt zoals we hadden uitgedacht. En hopelijk kunnen we na de zomer weer enigszins ‘normaal’ onze vaste gebruikers ontvangen en activiteiten organiseren. ‘Gebruik je gezonde verstand en houd rekening met elkaar en met de vrijwilligers. Zo voelt iedereen zich veilig en kan iedereen een plezierige tijd beleven in ons dorpshuis’, staat er vet gedrukt in ons protocol. Dat gold natuurlijk altijd al en is nu wat mij betreft de basis van hoe we met elkaar omgaan in deze nieuwe realiteit. Dan kunnen de pijlen op termijn hopelijk weer van de vloer.

Ida Hylkema
Bestuurder dorpshuis It Swaeigat, It Heidenskip

Tevens de vaste tekstschrijver, interviewer, journalist van Doarpswurk!