21 december 2023

Blog Theo Andreae - En ineens….

Was het jaar alweer voorbij. Wellicht voelt u het ook zo, maar het lijkt alsof de jaren steeds sneller verstrijken. Volgens mijn kinderen – die mij ondertussen overigens als ‘antiek’ beschouwen – is het ‘de leeftijd’. Maar dit jaar is werkelijk voorbijgevlogen.

 

En in deze tijd kijk ik dan ook altijd even terug. Terug naar een enerverend jaar, waarin wederom veel is gebeurd.

Belangrijk

Het belangrijkste voor Doarpswurk in 23? Dat is uiteraard voor ons het goede nieuws geweest dat het nieuwe provinciale bestuur heeft besloten dat onze organisatie – in ieder geval voor de komende 4 jaar – kan blijven doorgaan met haar werk. En daar zijn we ontzettend blij mee. De afgelopen jaren is de spanning hieromtrent hoog opgelopen en ook in de opmaat na de verkiezingen van PS bleef dat lange tijd onzeker. U zult begrijpen dat dit gegeven ‘iets’ met mensen doet. Heb ik nog een baan na 1 januari 2024? Hoe ziet mijn toekomst er dan uit? Maar ondanks al deze onzekerheden die hebben gespeeld, ben ik erg trots op mijn collega’s dat ze door zijn gegaan met hun belangrijke werk: alle vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor het verbeteren van de leefomgeving ondersteunen. En dat werk is en blijft belangrijk om Fryslân leefbaar te houden.

Bedankt

Veel dank vanaf deze plek daarbij nog aan de actiegroep die spontaan is opgericht toen Doarpswurk dreigde te verdwijnen. Er zijn zeer veel handtekeningen opgehaald, een bijeenkomst georganiseerd en een petitie aangeboden aan GS en PS om het belang van onze organisatie voor de dorpshuizen en dorpsbelangen extra te benadrukken aan de politiek. Dat heeft zeker bijgedragen aan het gegeven dat de provinciale politiek heeft besloten onze organisatie te blijven steunen.

Kortom, het was een roerig jaar, maar zeker ook een mooi jaar. Vele prachtige initiatieven hebben we mogen ondersteunen, kennis & ervaringen gedeeld, bijeenkomsten georganiseerd en ook weer veel nieuwe mensen mogen ontmoeten. En in 2024 zullen we daar met plezier en overtuiging mee doorgaan.

Ik wens u – en zij die u lief zijn – een prachtig, gezond en liefdevol 2024. En ik hoop velen van u weer te mogen treffen tijdens een van onze bijeenkomsten het komende jaar.

Theo Andreae
Directeur Doarpswurk