25 augustus 2022

Boost van het culturele leven in Súdwest-Fryslân

De coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor het dorpsleven en de cultuur. Zowel dorpshuizen als uitvoerende artiesten stonden noodgedwongen stil of draaiden op een laag pitje. Ondertussen is het leven weer op gang gekomen, maar zeker nog niet op het peil van voor de corona. Marcel Becker en Lammert Postma bedachten een plan om het weer te laten bruisen in de dorpshuizen en daarmee het dorpsleven ook weer verder op gang te krijgen.

Ze hebben beide een groot netwerk in het culturele circuit in de gemeente. Marcel Becker is bestuurder van de Theatercollectief PROP in Woudsend en eigenaar van Studio2Be die faciliteiten biedt aan muzikanten en theaterproducties. Lammert Postma is voorzitter van Stichting It Podium in IJlst met dezelfde doelstelling. Daarnaast spelen ze ook zelf – beide zijn basgitarist – in bands.

Toen ze elkaar ontmoetten tijdens het UIT-festival en aan de praat raakten, bleek dat ze allebei met de vraag worstelden hoe het culturele leven weer verder op gang kon worden geholpen. Niet alleen voor de uitvoerende artiesten, maar voor de hele gemeenschap. Ze maakten een plan, werden steeds enthousiaster en klopten ermee aan bij Eddy Lania van Doarpswurk, dorpencoördinator Erik Visser van de gemeente Súdwest-Fryslân en Sjouke Nauta van Friesland Pop. Deze hielpen bij de uitwerking van het projectplan.

Het doel van het project is om – zodra dat weer mogelijk is – mensen elkaar weer te laten ontmoeten en om de dorpshuizen en cultuurmakers weer wat ‘vlees op de botten’ te geven. ‘Een reanimatie van het culturele leven’, noemen ze het zelf. Om dat te bewerkstelligen, willen de twee een fonds creëren waaruit muzikanten en theatermakers een bijdrage krijgen om op te treden in dorpshuizen. De dorpshuizen kunnen zo zonder risico een leuke middag of avond organiseren voor het dorp én voor de uitvoerende artiesten. Het dorpshuis biedt het podium en regelt vrijwilligers, de uitvoerende artiesten treden op en de hele Mienskip krijgt een oppepper.

‘Wij willen met dit plan weer meer reuring in de dorpshuizen brengen en de Mienskip een boost geven’, legt Becker uit, die meerdere jaren de programmering voor MFC De Driuwpôlle in Woudsend verzorgde. ‘Dorpshuisbestuurders vinden het zelf lastig om activiteiten te organiseren, omdat ze geen risico durven lopen. Met dit project is dat risico gedekt, want ze hoeven zelf de band of de theaterproductie niet te betalen.’ ‘We hopen dat we hiermee de auto aanduwen’, vult Postma aan. ‘Theater en muziek trekt mensen in het dorpshuis en dan gaat het weer draaien.’ ‘En dat enthousiasmeert ook weer (nieuwe) vrijwilligers. Zo gaat de bal steeds sneller rollen’, zegt Becker.

Met het project snijdt het mes zelfs aan drie kanten: de hele Mienskip krijgt een ‘oppepper’, de dorpshuizen krijgen een ‘boost’ en de muzikanten en theatermakers krijgen een podium om hun kunsten te laten zien. ‘Ook in deze groep is ontmoeting en samen dingen doen erg belangrijk.

‘We hebben in IJlst de Rockschool voor ouderen opgericht samen met Jeroen Booy, drummer van The Scene, en dat is een groot succes. Naast het samen muziek maken is ook de samenkomst van gepensioneerde muzikanten op vrijdagochtend erg populair. Hieruit blijkt dat er een grote behoefte is aan ontmoeting en samen cultuur uitoefenen’, vertelt Postma.

Becker: ‘De behoefte aan samen muziek te maken is er. Kijk bijvoorbeeld naar de bands die in Studio2Be oefenen. Ze spelen samen weer op het eigen georganiseerde festival ‘Muzyk op Yndyk’. Er ontstaan ook kruisbestuivingen in de podiumkunsten. Zo maakte de band Dear Mr Fantasy een heuse muziektheatershow die nu actief is. Prop stimuleert samenwerking, niet alleen in de muziek maar natuurlijk ook met theater. Zo maken we bijvoorbeeld samenwerkingen mogelijk met andere theatergroepen en toneelverenigingen. De ledenaantallen lopen terug en sommige verenigingen dreigen te stoppen. Prop zoekt daarom verbinding om met elkaar theater te blijven maken.

Theatercollectief PROP en It Podium werkten een pilot uit waaraan zes dorpshuizen, geografisch verspreid over de gemeente Súdwest-Fryslân, kunnen meedoen. Deze dorpshuizen programmeren ieder twee bijeenkomsten op één dag in het weekend, waarbij ze de bands of theatervoorstellingen kiezen uit het aanbod uit de regio. Het gaat daarbij om een breed aanbod – muziek, theater en kindervoorstellingen – voor jong en oud. Deze artiesten krijgen een bijdrage uit het fonds, zodat ze kostendekkend kunnen optreden en het dorpshuis geen risico loopt. Becker: ‘Wij kunnen met ons netwerk een groot en breed aanbod creëren, dat is onze kracht. En die artiesten nemen ook weer hun eigen publiek mee, dus zo kunnen we samen de dorpshuizen een boost geven.’

Becker en Postma richten zich met hun pilot op de gemeente Súdwest-Fryslân en hebben daar ook subsidie voor ontvangen. Andere regio’s kunnen het format overnemen.

Geïnteresseerde dorpshuizen die mee willen doen en aan de criteria voldoen, kunnen meer informatie vinden via onderstaande linken.
De voorstellingen vinden plaats in februari / maart 2023!

Tekst & foto: Ida Hylkema (tekst aangepast)
Op de foto: Marcel Becker (links) en Lammert Postma (rechts)