11 december 2022

Met je buurt de winter door

Het Postcode Loterij Buurtfonds vindt het belangrijk dat buurtbewoners elkaar deze winter blijven ontmoeten en zich gezamenlijk blijven inzetten voor hun buurt. Door de hoge energieprijzen komen buurtprojecten en -activiteiten echter onder druk te staan.

Daarom lanceert het Postcode Loterij Buurtfonds de campagne ‘Met je buurt de winter door’. Maatschappelijke organisaties kunnen van 8 november tot en met 28 februari 2023 een (extra) aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro. Bij goedkeuring staat het bedrag binnen zes weken op de rekening.

Energie voor de buurt

De extra bijdrage kan worden ingezet voor projecten of activiteiten die voor een grote groep buurtbewoners toegankelijk is, zodat zij samen warm de winter kunnen doorkomen. Denk hierbij aan het inzetten van energiecoaches uit de buurt, voor de buurt, samen eten in het buurthuis zodat mensen niet thuis in de kou zitten, een informatieavond over energiebesparing of het organiseren van een duurzaamheidsweek. Anders dan normaal mogen ook aanvragers die dit jaar al een bijdrage hebben ontvangen een (extra) aanvraag indienen. Ook partners van Stichting DOEN kunnen een aanvraag indienen.

Denk aan:

Een energiecafé om mensen samen te brengen en informeren;
Het inzetten van energiecoaches uit de buurt, voor de buurt;
Het organiseren van een duurzaamheidsweek;
Samen eten of film kijken in het buurthuis voor mensen die thuis in de kou zitten;
Kleine maatregelen die de energiekosten van een ontmoetingsplek naar beneden brengen.

Waar letten we op?

Net als bij reguliere aanvragen zullen wij erop letten dat het buurtproject of de activiteit voor een grote groep buurtbewoners toegankelijk is. Anders dan normaal mogen ook aanvragers die dit jaar al een bijdrage hebben ontvangen hier een (extra) aanvraag indienen. Tot slot mogen ook organisaties die een financieringsrelatie hebben met Stichting DOEN een aanvraag indienen.

Hoe doe je een aanvraag?

Via de website van de Postcodeloterij Buurtfonds kan je een aanvraag indienen. Indienen kan t/m 28 februari 2023. Heb je een aanvraag ingediend? Dan hoor je binnen zes weken of je aanvraag is goedgekeurd.

Heb je een vraag over het indienen van een aanvraag?
Op de website van de Postcodeloterij Buurtfonds vind je antwoord op de meest gestelde vragen.

Over Postcode Loterij Buurtfonds

Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten te ondersteunen, zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden en om buurtbewoners te inspireren om in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de €500 en €5.000,-. Het Postcode Loterij Buurtfonds is onderdeel van Stichting DOEN en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.