15 december 2020

Coronamaatregelen per 15 december

Vanuit het torentje sprak premier Mark Rutte het Nederlandse volk toe. De dramatisch oplopende coronacijfers noopten de premier tot strenge maatregelen. De ‘harde lockdown’ die tot 19 januari 2021 gaat gelden, zet Nederland opnieuw op slot. ‘Hoe minder contacten, hoe beter. We moeten nu alles doen’, zei Rutte in zijn televisietoespraak. Op 12 januari zal het kabinet vertellen hoe het er na 19 januari uit gaat zien. Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor dorps- en buurthuizen, je vindt hier alle maatregelen op een rij.

De regels gelden van 15 december 2020 tot tenminste 19 januari 2021.

Algemene regels blijven hetzelfde:
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
• Was vaak je handen;
• Bij klachten (ook milde) blijf je thuis, je gaat niet naar buiten en laat je testen;
• Vermijd drukte;
• Draag (vanaf 13 jaar) een mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen.

Dorps- en buurthuizen mogen open blijven voor kwetsbare groepen.
Voor dorps- en buurthuizen blijft de uitzondering bestaan. Zij mogen open blijven voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen, inclusief georganiseerde dagbesteding. Het blijft van belang op de protocollen en basisregels goed na te leven. Bij slecht naleven hiervan of bij te grote drukte kan de locatie gesloten worden op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio.

De volgende regels gelden:
• In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn (zoals een dorps- of buurthuis) heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeerstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand;
• Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, zolang er voldoende afstand kan worden gehouden. Het aantal van 30 is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats;
• Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.
Komen kwetsbare bezoekers naar het dorps- of buurthuis dan mogen zij maximaal met 2 personen tegelijk naar het dorps- of buurthuis komen, tenzij zij komen uit één huishouden. Buiten de eigen woning mogen maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen gaan. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee.
• Onder kwetsbare groepen worden verstaan: kwetsbare jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problemen en mensen die eenzaam zijn, maar ook ouderen.
Meer informatie is te vinden op Sociaal Werk 

Horeca gedeelte is gesloten
Eet- en drinkgelegenheden mogen uitsluitend geopend zijn voor afhalen en bezorgen. Er mag dus alleen afgehaald worden. Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij de afhaallocatie zelf worden genuttigd. Het afhaalpunt mag open zijn tot 01:00 uur ’s nachts. Na 20:00 uur mag er geen alcohol meer verkocht worden.
Voor kwetsbare groepen mag het dorps- of buurthuis wel consumpties aanbieden. Er mag dan koffie, thee en wat lekkers aangeboden worden. Het is verboden om tussen 20:00 en 6:00 uur alcoholische dranken te verkopen of te nuttigen in de openbare ruimte.

Kinderopvang
Een aantal dorps- en buurthuizen met een multifunctionele functie bieden onderdak aan kinderopvang. De kinderopvang is alleen geopend voor kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitvoeren en kwetsbare kinderen.

Sporten
Alle binnensporten zijn verboden. Er mag buiten beperkt gesport worden op 1,5 meter afstand.
• Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen, zijn toegestaan;
• Groepjes van maximaal 2 personen mogen samen sporten;
• Er worden geen wedstrijden gespeeld;
• Toeschouwers zijn niet toegestaan;
• Douches en kleedkamers zijn gesloten;
• Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
• Reserveren kan voor maximaal 2 personen.
Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er een uitzondering. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Er wordt geen competitie gespeeld en kinderen met klachten blijven thuis.
Voor meer informatie over sport kijk ook op de site van NOC*NSF 

Lees het speciaal door de Rijksoverheid gemaakte document voor dorps- en buurthuizen!

De tijdelijke coronawet (per 1 december 2020) vervangt de noodverordeningen die per provincie werden ingesteld

Foto: Pexels.com