8 februari 2024

Cursus Sociale Hygiëne voorjaar 2024

Doarpswurk en Sport Fryslân organiseren jaarlijks gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor sportverenigingen en dorpshuizen. Voor 2024 wordt deze cursus gepland in maart en april. Hieronder is informatie voor u op een rij gezet.

Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen en sportkantines
De Alcoholwet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis / de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.
*Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn;
*Zij moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag;
*Ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur) erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd. Zij hebben dus een belangrijke functie.

Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden ter voorbereiding op het examen van Sociale Hygiëne.

Het resultaat

Hij/zij weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving. De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne.

Informatie

Twee cursusavonden: op woensdag 27 maart en 3 april 2024
Examen: woensdagavond 17 april 2024 op de cursuslocatie
Tijdstip: van 19.30 tot ca. 22.00 uur
Locatie: MFA De Mande Buorsterwyk 34, 8408 JA Lippenhuizen
Kosten: € 275,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, koffie/thee, cursusmateriaal en 1x examengeld).

Aanmelden via Sport Fryslân

Let op: Aanmelden kan t/m 15 maart 2024. Afmelden kan tot uiterlijk 15 maart 2024 kosteloos. Indien je zelf een vervanger regelt, kun je jouw plaats tot aan de start van de cursus laten innemen door iemand anders.

Vragen

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met:
Doarpswurk – Anneke Aans, aaans@doarpswurk.frl of 0566 625010
Sport Fryslân – Marvin Dijkstra via marvin@sportfryslan.nl of 06 820614 55