17 januari 2023

De maximale vrijwilligersvergoeding is verhoogd

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 1.900 euro per jaar.

Stichtingen en verenigingen: vrijwilligersregeling

Doet iemand bij uw stichting of vereniging vrijwilligerswerk? En geeft u die medewerker daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een jaarlijkse barbecue? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. Voor vrijwilligers hoeft u geen loonaangifte te doen.

Vrijwilligersregeling: voor wie?

De volgende stichtingen en verenigingen mogen gebruikmaken van de vrijwilligersregeling:
*stichtingen en verenigingen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting
*stichtingen en verenigingen die een sportorganisatie zijn
*stichtingen en verenigingen die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn

Voorwaarden vrijwilligersregeling

Wilt u gebruikmaken van de vrijwilligersregeling? Dat kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

*In 2023 is de vergoeding aan een vrijwilliger niet hoger dan € 190 per maand en niet hoger dan € 1.900 per jaar.
*Betaalt u de vergoeding in 1 keer uit aan de vrijwilliger? Dan mag het totale bedrag, gedeeld door het aantal maanden dat de vrijwilliger werkt, in 2023 niet hoger zijn dan € 190.
*Betaalt u een vergoeding per uur of activiteit? Dan mag het uurloon niet hoger zijn dan € 5 als de vrijwilliger 21 jaar of ouder is. Voor vrijwilligers die jonger zijn dan 21 jaar, geldt een maximumuurloon van € 2,75. Ook hier geldt het maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar. Het is niet verplicht om een urenregistratie bij te houden.
*U past de vrijwilligersregeling toe binnen een kalenderjaar. Niet binnen een seizoen, als dit over meerdere kalenderjaren loopt.
*De vrijwilliger doet het werk niet als beroep

Werkt iemand tegen een vergoeding voor uw stichting of vereniging en is aan de bovenstaande voorwaarden voldaan? Dan is deze medewerker niet in dienst bij uw stichting of vereniging. U hoeft voor deze medewerker geen aangifte loonheffingen te doen.
De vrijwilligersregeling kan ook gelden voor vrijwilligers die naast hun vrijwilligerswerk bij uw vereniging actief zijn als lid.

Kijk voor de voorwaarden van de vrijwilligersregeling op de website van de Belastingdienst.