8 december 2020

De nieuwe Omgevingswet: de omgeving maken we samen

Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Voor een dorp betekent het o.a. heel concreet dat het bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan en dat participatie hierbij plaatsvindt.

Met de Omgevingswet moet de overheid straks meer en sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in onze leefomgeving. Meer gericht op de functionaliteit van de ruimte en het initiatief vanuit de maatschappij (dat kan dus zijn vanuit bewoners, ondernemers, verenigingen of organisaties) staat centraal in deze nieuwe wet. Het is de samenwerking tussen inwoners en overheid die meer aandacht vraagt en kan worden versterkt bij het invoeren van de Omgevingswet. Elkaar betrekken, ambtenaren én inwoners, vanaf het begin van plannen maken en leren van elkaars ervaringen en werkwijzen, biedt kansen.

Er is een digitale brochure gemaakt met tips voor dorpen en haar inwoners, dorpsbelangen en gemeenten. Deze is tot stand gekomen naar aanleiding van meerdere bijeenkomsten en cursussen die BOKD, Groninger Dorpen en Doarpswurk in 2019 met dorpsbewoners organiseerden. Voorbeelden en ervaringen uit deze bijeenkomsten en voorbeelden van elders uit Nederland zijn in opdracht van de LVKK verwerkt in deze brochure en omgezet naar aanbevelingen voor gemeenten en dorpen.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de brochure dan horen wij het graag! U kunt contact opnemen met een van onze adviseurs of een bericht sturen naar info@doarpswurk.frl