8 februari 2022

Doarpsbrûsdei 'We binne wer los!'

Stichting Doarpswurk initieert op zaterdag 12 maart de Doarpsbrûsdei ‘We binne wer los!’ Het is (te) lang stil geweest in het dorp en in het dorpshuis. En met elkaar willen we weer leven in de brouwerij brengen. It libben moat der wer yn.

Dat kunnen we alleen met elkaar. En laten dorpen en hun inwoners dat nu als geen ander kunnen. Doarpswurk is gestart met een campagne om dorps- en buurthuizen te inspireren mee te doen om er een bruisende dag van te maken met tal van leuke activiteiten. En het dorpshuis – en het elkaar weer ontmoeten – zal daarin centraal staan. Hiel Fryslân moat wer brûze op 12 maart.

Doarpswurk zal daarbij ondersteunen door inspirerende voorbeelden te delen, concept draaiboeken op te stellen voor dorpshuizen en mee te denken en te werken aan activiteiten die – hopelijk in grote mate – georganiseerd zullen gaan worden.

Voor de aftrap van de campagne is een filmpje gemaakt, dat u via onderstaande link kunt bekijken. Daarnaast zullen we de komende weken doorlopend met nieuwe suggesties komen om er een prachtige dag van te maken.

Laten we samen het leven weer terug in het dorps- en buurthuis brengen. Mei elkoar, foar elkoar!

#WeBinneWerLos