8 juni 2020

Veel dorps- en buurthuizen ondervinden nadelige gevolgen van de coronacrisis. Vanaf 16 maart zijn alle dorps- en buurthuizen gesloten. Het sociale leven is nagenoeg stil komen te liggen. Dorps- en buurthuizen lopen inkomsten mis en maken zich zorgen over de toekomst. In april maakte Doarpswurk een belronde naar alle dorpshuisbesturen om te horen hoe de dorpshuizen ervoor staan. Om de gevolgen beter in kaart te brengen heeft Doarpswurk in mei een enquête uitgezet onder alle dorps- en buurthuizen in Fryslân.

Ruim 80 dorps- en buurthuizen hebben gehoor gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen. De respondenten komen uit alle hoeken van Fryslân en hoewel er geen één dorps- of buurthuis gelijk is, zijn er wel een aantal conclusies te trekken.
Alle dorps- en buurthuizen geven in de enquête aan de sociale functie, die het complex in het dorp of de wijk vervuld te missen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan contact en ontmoeting. Daarnaast maakt men zich zorgen over de vrijwilligers. De betrokkenheid van vrijwilligers wordt minder en vrijwilligers die behoren tot de risicogroep blijven misschien weg.

Onzekere toekomst dorps- en buurthuizen
De coronacrisis heeft ook financiële gevolgen. De sluiting van het dorps- of buurthuis heeft geleid tot het terugvallen of helemaal wegvallen van inkomsten, terwijl vaste lasten wel doorlopen. De meerderheid van de dorps- en buurthuizen geeft aan dit wel te kunnen opvangen, maar dat dit ten koste gaat van toekomstige investeringen in bijvoorbeeld het onderhoud of de verduurzaming van het gebouw.

Op de lange termijn (na 1 september) voorzien veel dorps- en buurthuizen problemen. De buffers verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarnaast kunnen niet alle dorps- of buurthuizen hun complex inrichten naar de RIVM-maatregelen. Als verenigingen hun activiteiten beperkt of niet kunnen uitvoeren zal dat gevolgen hebben voor de inkomsten en het voortbestaan van dorps- en buurthuizen.

Lees het gehele Rapport-Gevolgen coronacrisis voor Dorps- en Buurthuizen

Tekst is eerder verschenen in de Leeuwarder Courant van zaterdag 6 juni jl.
Foto Doarpswurk: MFC De Delfeart te Surhuizum