23 mei 2022

Doarpswurk moet blijven, teken onze petitie!

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: Stichting Doarpswurk wordt in haar voortbestaan bedreigd.

De provincie Fryslân heeft afgelopen week bekendgemaakt dat leefbaarheid niet meer tot haar kerntaken behoort. Dat is op zijn zachtst gezegd een curieuze uitspraak, zeker wanneer gekeken wordt naar het huidige collegeprogramma ‘Lok op 1’ dat vol staat van doelstellingen die rechtstreeks zijn gekoppeld aan leefbaarheid.

Het afbouwen van de subsidierelatie met Doarpswurk (en ook anderen) en deze vanaf 2026 volledig stopzetten, beschouwen wij dan ook als kapitaalsvernietiging. In de afgelopen decennia is veel kennis & kunde opgebouwd, zijn vele initiatieven ondersteund en tot bloei gekomen en daarnaast is er veel kennis gedeeld met anderen. Daardoor is overheidsgeld zeer efficiënt en effectief ingezet.

De maatschappelijke uitdagingen worden groter en complexer. Overheden vinden het daarbij van belang dat de mienskip participeert en meer invloed gaat krijgen. En dus doet zij een beroep op u en ons allemaal om ons actief in te zetten voor velerlei vraagstukken. Van energietransitie tot een dorps- of woonvisie, uw stem wordt belangrijk geacht. Om dat mee mogelijk te maken dient een overheid – althans dat is onze visie – die mienskip ook te faciliteren door professionele begeleiding mogelijk te maken. Onafhankelijk en laagdrempelig toegankelijk. Dat is de precies de rol en taak, die Doarpswurk wil en kan vervullen.

Teken onze petitie

Wij zullen ons dan ook tot het uiterste inspannen om deze onheilstijding te keren. En wij doen daarbij ook een beroep op u. Want met uw steun staan wij sterker. U zou ons zeer helpen door onze online petitie namens uw dorpshuis, uw dorpsbelang, uw vereniging/stichting of uw coöperatie te ondertekenen. Persoonlijk mag én kan uiteraard ook.

Alvast ontzettend bedankt voor uw steun. En mocht u zich zorgen maken: Doarpswurk gaat ‘gewoon’ door met haar werk en met het ondersteunen van de vele vrijwilligers, die zich in Fryslân elke dag weer onbaatzuchtig inzetten voor hun eigen leefomgeving. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning: u bent en blijft welkom en daar waar wij kunnen, zullen wij u gaan ondersteunen.

Namens het team,

Theo Andreae
Directeur

 

>> Formulier gesloten, ontzettend bedankt voor uw steun!