19 juli 2023

Doarpswurk opgetogen over nieuwe Bestuursakkoord

Vanaf september 2018 hing het spreekwoordelijke zwaard van Damocles boven onze organisatie. Lange tijd zag het ernaar uit dat onze organisatie op zou houden te bestaan, waardoor wij de vele initiatiefnemers en vrijwilligers die onze provincie rijk zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Fryslân niet meer zouden kunnen ondersteunen.

Donderdag 13 juli 2023 werd het nieuwe Bestuursakkoord gepresenteerd. Wij zijn erg blij met het feit dat het nieuwe college onomwonden kiest voor het voortzetten van onze organisatie en ons daartoe de komende 4 jaar de ruimte voor geeft. Samen met u zetten wij ons dan ook graag in voor een leefbaar Fryslân.

Wij zijn ook u veel dank verschuldigd. Velen van u hebben ons de afgelopen jaren gesteund en deze steun hebben wij zeer op prijs gesteld. Afgelopen jaar is er zelfs een actiegroep opgericht om te ‘strijden’ voor ons voortbestaan en heel veel hebben de ondersteuningsverklaring ondertekend. Dat heeft zeker een belangrijk effect gehad en daar zijn wij dan ook erg blij mee.

En nu weer met hernieuwde energie aan de slag om met elkaar te blijven werken aan een mooi en leefbaar Fryslân.

Namens het team

Theo Andreae