2 maart 2023

Doarpswurk prikboerd foar Fryske doarpen

NIEUW: VRAAG EN AANBOD VOOR DORPEN

Doarpswurk krijgt regelmatig vragen van dorpsbewoners die goede ideeën, vragen of spullen hebben die ze graag ‘ergens kwijt willen’. Ideeën en kennis ter inspiratie, of om andere dorpen verder te helpen met hun vraagstuk of initiatief. Spullen weggeven of ruilen om anderen blij te maken, en omdat het delen of weggeven duurzaam is.

Doarpswurk prikboerd foar Fryske doarpen

Zo is het idee ontstaan om een digitaal platform te maken in de vorm van de openbare Facebookgroep ‘Doarpswurk prikboerd foar Fryske doarpen’. Dit digitale prikbord is bedoeld voor inwoners van Fryslân, die zich inzetten voor hun dorp, dorps- of buurthuis en andere dorpsinitiatieven. Mensen die samen activiteiten en projecten ontplooien en zo bijdragen aan een leuke, mooie én gezonde toekomst voor hun leefomgeving.

U kunt zelf een bericht (post) op de pagina zetten met uw ideeën, vraag- en aanbod van spullen of diensten. Om meteen helder te hebben wie de post plaatst is het mooi als er een link in staat naar de dorps- of dorpshuiswebsite of het initiatief/project. Houd wel rekening met de spelregels die gelden voor deze Facebookgroep.

Belangrijk om te weten

We hebben wel een paar “spelregels” voor deze openbare Facebookgroep waar we u willen vragen zich aan te houden, namelijk: geen commerciële producten of diensten aan te bieden. Ook willen we geen commerciële reclame, spam of links naar commerciële websites op de Facebookpagina aantreffen. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Doet u ook mee? Deelnemen is gratis, u hoeft zich alleen maar aan te melden als lid. Delen of anderen uitnodigen is zeer welkom!

Team Doarpswurk

Voorbeelden van berichten die u kunt plaatsen zijn:

 • Jeugdhonk zoekt nieuw meubilair.
 • Dorpshuis heeft een pooltafel over. Wie kan het goed gebruiken? Bij voorkeur een ander dorpshuis of jeugdhonk.
 • We zoeken vrijwilligers om ons te helpen bij het schoonmaken van ons dorp. We starten vrijdag om 9.30 en eindigen om 12.30 uur met een kop snert.
 • Dorpstuin biedt bloemenzaad (wildmengsel) aan.
 • We willen een mini bibliotheek opzetten. Wie helpt ons op weg?
 • Zaterdag 9 september Doarpsbrûsdei, van wie kunnen we spellen voor ouderen gebruiken/lenen?
 • De toneelclub heeft veel kleding en rekwisieten, kunt u ze gebruiken?
 • Wij willen een leuk filmpje maken over nut en noodzaak van het dorpsbelang om leden te werven. Wie kan ons helpen?
 • Gezocht: nieuwe beheerder voor ons dorpshuis.
 • Wij hebben het idee om een escaperoom te bouwen in ons dorp, wie heeft hier ervaringen mee?
 • Toneelvereniging / muziekvereniging komt graag optreden in uw dorp.
 • Zaterdag ruimen we het schoolplein op wie helpt ons
 • We hebben 6 gele hesjes (verkeersregelaar) te gebruiken bij een evenement. Kunt u ze gebruiken, laat het ons weten