6 februari 2023

Donderdag 16 maart gaat cursus Sociale Hygiëne van start

Doarpswurk en Sport Fryslân organiseren jaarlijks gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor sportverenigingen en dorpshuizen. Voor 2023 is deze cursus gepland op 16 en 30 maart, met een examenavond op 13 april. Hieronder is informatie voor u op een rij gezet. U bent van harte welkom!

Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen en sportkantines
De Alcoholwet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis / de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.
*Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn.
*Zij moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag.
*Ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur) erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd. Zij hebben dus een belangrijke functie.

Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden ter voorbereiding op het examen van Sociale Hygiëne.

Het resultaat
Hij/zij weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving. De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne.

Cursusdata en locatie

Twee cursusavonden: op donderdag 16 en 30 maart 2023
Locatie: dorpshuis De Buorskip te Beetsterzwaag
Examen: donderdagavond 13 april 2023 op de cursuslocatie
Tijdstip: van 19.30 tot ca. 22.00 uur

Aantal beschikbare plaatsen
Minimaal 12 en maximaal 22 personen.

Kosten
€ 275,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, koffie/thee, cursusmateriaal en 1x examengeld).

Voorwaarden
De cursus gaat door als er minimaal 12 personen meedoen. Heeft u zich opgegeven en kunt u toch niet meedoen? Dat kan zonder kosten tot uiterlijk 5 maart. U kunt zich laten vervangen door iemand anders zolang de cursus nog niet begonnen is.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden, de cursus is vol!

Vragen
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met:
Doarpswurk: Anneke Aans, aaans@doarpswurk.frl of 0566 625010
Sport Fryslân: Marvin Dijkstra via marvin@sportfryslan.nl of 06 53480899