29 juli 2021

Donkerbroek kan van start met DoarpsSintrum

Twee jaar geleden boden ze hun plan aan aan de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Na de zomer kan de realisatie van DoarpsSintrum Donkerbroek van start. ‘We hebben er hard voor moeten werken’, zegt voorzitter Marij Goote Capel die samen met de andere leden van de stuurgroep het hele proces trekt en coördineert.

Donkerbroek liep al lange tijd met ideeën rond voor een nieuwe, centrale ontmoetingsplaats. Het vuurtje werd begin 2018 opgestookt door nieuwe ontwikkelingen en een nieuwe groep die de kar ging trekken. Vanwege de bouw van een nieuwe school moest er een nieuw verkeersplan komen en voor een optimale routing stond de huidige gymzaal in de weg. Daarnaast was de PKN-gemeente op zoek naar een multifunctioneler gebruik van de kerk en het achtergelegen verenigingsgebouw en was het dorpshuis niet toekomstbestendig.

Al tekenend kwam de werkgroep met daarin vertegenwoordigers van alle partijen tot het plan DoarpsSintrum. De basis is de bestaande Sintrumtsjerke die multifunctioneel wordt ingericht. De kerk wordt zo ook geschikt als zaal met podium. Hier achter komen verschillende ruimtes voor ontmoeting en voorzieningen en daar weer achter komt de nieuwe gymzaal. Voorzieningen als keuken en sanitair kunnen door iedereen worden gebruikt. De oude gymzaal wordt gesloopt en maakt plaats voor parkeerplaatsen voor zowel de school als het DoarpsSintrum.

Het plan werd op 18 juni 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze was positief, maar actie bleef uit. ‘Toen hebben we zelf weer aan de bel getrokken en is de financiering van dit plan uiteindelijk in de begroting opgenomen’, vertelt Goote Capel.

In december 2019 was de financiering rond en konden ze de plannen concreet maken. ‘Over de inhoud waren we het anderhalf jaar geleden al eens, maar daarna kwam het juridische gedeelte. We hebben te maken met drie partijen – omnisportvereniging, PKN-gemeente en dorpshuis – die samen een gebouw gaan delen. Daar komt heel wat bij kijken.’

Het lastigste stuk was het claimrecht dat de gemeente als voorwaarde voor de financiering stelde. ‘Dat houdt in dat alle bezittingen van de opgerichte stichting bij een faillissement naar de gemeente gaan. Voor de gemeente als belangrijkste financier een begrijpelijke voorwaarde, maar de PKN-gemeente wilde dan wel de garantie dat de kerk niet verloren zou gaan. Het bleek nog een hele klus om dat juridisch goed dicht te timmeren. Dat heeft nog best veel tijd en energie gekost. Je probeert alle belangen zo goed mogelijk vast te leggen en moet dat vervolgens weer terugkoppelen aan je achterban. In ‘gewone-mensen-taal’ en in juridische taal. Het wrange is dat het claimrecht alleen geldt voor het geval dat het mis gaat. Daar wil je het eigenlijk helemaal niet over hebben. Je hebt een plan en gaat ervoor.’

Nu de juridische kant is geregeld, kan na de zomervakantie de daadwerkelijke (ver)bouw beginnen. ‘Dat ligt nog best wel gevoelig hier en daar. Het verenigingsgebouw Pro Rege is door de leden van de PKN-gemeente destijds helemaal zelf gebouwd. Als daar straks de sloopkogel tegenaan gaat, doet dat pijn. Je moet mensen de ruimte geven om afscheid te nemen. Dat iets niet voldoet staat los van de emotionele waarde. Dat geldt ook voor het dorpshuis, dat straks teruggaat naar de gemeente en wordt verkocht.’

Ook kunnen ze nu meer naar buiten treden. ‘We hebben te maken met verschillende partijen die met elkaar in onderhandeling waren. Die moet je niet voor de voeten lopen met voorbarige berichtgeving. We hebben wel gecommuniceerd met een nieuwsbrief en Facebookpagina en werken nu aan een eigen website waarop we de voortgang van de bouw kunnen laten zien en later ook alles over het DoarpsSintrum kunnen publiceren.’

Marij Goote Capel is blij dat de volgende fase van start kan. ‘We hadden geen idee waar we aan begonnen. Politieke ervaring hadden we niet en dat brak ons in het begin best wel op. We hebben aan Titus Sijmonsma van Doarpswurk veel steun gehad. Hij weet hoe de hazen lopen en wanneer je wie moet benaderen bij een gemeente. Ook in het vervolgtraject was hij ons klankbord en adviseur. Niet dat hij concreet zei hoe het moest, maar hij belichtte zaken van verschillende kanten en dat gaf ons richting. Als je bent verdwaald is het prettig dat iemand de weg weet.’

 

Tekst & foto: Ida Hylkema