27 maart 2024

Dorpsbelangen Abbegea prikkelt dorpsbewoners

Abbegea, een dorp met een kleine 250 inwoners, was na corona een beetje ingedut. Elkaar niet kunnen zien of spreken hakte er behoorlijk in bij de kleine hechte gemeenschap. Het bestuur van dorpsbelangen Abbegea merkte ook de onderlinge afstand en stelde zichzelf de vraag: zijn we nog wel nodig? Als het aan voorzitter Ryan Lievaart en zijn mede bestuursleden ligt zeker wel. Ze moesten wel even geprikkeld worden. Ze riepen de hulp in van Doarpswurk en sindsdien bruist het weer in Abbegea.

We worden warm ontvangen thuis bij de van oorsprong Zeeuwse Ryan Lievaart. Hij zit nu een kleine acht jaar in het bestuur van dorpsbelangen Abbegea, waarvan vier jaar als voorzitter. ‘Ik kende dat hele fenomeen niet’, vertelt Lievaart. ‘In het westen hebben we dat niet. We woonden daar in een grote wijk, daar is het allemaal wat anoniemer.’

Het weerhield Lievaart er niet van – toen hij werd gevraagd – om zich vol overgave in te zetten voor het bestuur van dorpsbelangen Abbegea. Na corona was het bestuur erg zoekende naar hun rol. ‘We waren bezig met een dorpsvisie. Wat vinden we als dorpsbewoners belangrijk en waar is dorpsbelangen van? Waar moeten we ons druk over maken en hoe pak je dat aan? We kregen weinig terug uit het dorp’, vertelt Lievaart. ‘Misschien speelde er niet zoveel. Dan heb je het idee dat je met je eigen hobby’s bezig bent.’

Prikkeljûn

Abbegea is niet uniek. Ondanks de sterke gemeenschapszin is het óók hier lastig om vrijwilligers te vinden. ‘We hebben een actief dorp. Iedereen wil wel wat doen of meedoen. Het is iedere keer wel weer een opgave om het ook daadwerkelijk te organiseren: het blijft ontzettend leuren om vrijwilligers, dat werd versterkt door corona. Het viel allemaal even stil.’

Het opstappen van een bestuurslid was de druppel. Er moest wat gebeuren. ‘We stelden ons als bestuur de principe vraag: wat is onze meerwaarde en wat doen we eigenlijk?’, vertelt Lievaart ernstig. ‘We hebben toen de hulp ingeschakeld van Eddy Lania en hem gevraagd hoe we Dorpsbelangen weer op een ander niveau konden tillen. Hebben we zitten brainstormen over wat we zouden kunnen doen.’

‘Als bestuur wilden we graag wat meer bij onze leden neerleggen. We zijn immers een ledenorganisatie. We wilden meer interactie, beetje van dat passieve af. Zo kwamen we op het idee om een avond te organiseren. Niet zoals we altijd deden. Waar altijd de vaste punten aan de orde komen en de mensen naar het bestuur van dorpsbelangen kijken voor de uitvoering.’ Zo ontstond het idee voor de prikkeljûn.

Grote en kleine ideeën

‘We noemen het prikkeljûn, omdat het moet prikkelen in je hoofd. Je moet geprikkeld worden en ook anderen prikkelen met ideeën’, vertelt Lievaart enthousiast. De eerste prikkeljûn was een groot succes met een opkomst van een kleine dertig mensen. ‘Eddy heeft één en ander uitgelegd. Er waren flipovers en papier. We starten met welke ideeën er zijn. En voelen wat er leeft in het dorp. We willen prettig wonen, elkaar af en toe zien, niet te veel last van elkaar hebben en helpen als dat nodig is.’

Het dorp zat vol grote en kleine ideeën, maar hoe geef je die ideeën handen en voeten? ‘Mensen hebben vaak wel ideeën, maar weten niet precies hoe ze die moeten uitvoeren. Dan zakt het idee weer weg’, vertelt Lievaart. ‘We hebben mensen om tafel gezet en aangegeven dat we als dorpsbelang daarbij kunnen helpen. We hebben contacten met de gemeente en we hebben geld.’

Zelf aan de slag

De kracht van de prikkeljûnen zit hem in het feit dat het bestuur van dorpsbelangen niets naar zich toetrekt. Dorpsbelangen helpt bij de uitwerking van het idee. ‘Mobiliseer mensen om je heen en ga aan de slag’, zegt Lievaart. Eén van de ideeën die al is uitgevoerd, is een op het eerste gezicht simpel idee. ‘Het Sneeker Nieuwsblad lag altijd bij de kippenboer, maar toen die verhuisde was er even geen voorziening en het blad werd ook niet rondgebracht. Een groepje heeft dat opgepakt en inmiddels is het dorp weer voorzien van het Sneeker Nieuwsblad.’

De ideeën variëren van klein tot groot, maar niets is te gek. ‘Sneeker Nieuwsblad is een mooi voorbeeld dat het niet altijd hele grote dingen hoeven te zijn. Soms zijn het hele praktische dingetjes die we, als we even bij elkaar zitten, zo geregeld hebben’, zegt Lievaart enthousiast. ‘Weer een ander groepje kwam met het idee naar voren om van It Lokael iets meer te maken. Daar komen we als dorp altijd bij elkaar en daar staat een biljart, maar je zou het ook op zaterdag open kunnen doen voor fietsers en dagjesmensen. Coby, Afke, Sjieuwke en Jarinka hebben een stuurgroep gevormd en werken dat idee nu verder uit.’

Meerwaarde bewezen

Dorpsbelang Abbegea heeft zijn meerwaarde weer gevonden als verbinder van het dorp en helpt bij het uitvoeren van ideeën. ‘In prikkeljûnen is naar voren gekomen dat we nog wel nodig zijn om mensen en ideeën met elkaar te verbinden. We proberen op deze manier mensen er meer bij te betrekken’, zegt Lievaart. ‘Als bestuur onderhouden we de contacten met de gemeente. We zijn een klein dorpje in de grootste gemeente van Nederland. Je moet je wel een beetje manifesteren hè. Ze moeten ons hier niet vergeten.’

Abbegea vergeet je niet snel. Het dutten is voorbij. Het dorp zit weer vol energie en bruist van de grote en kleine ideeën. De dorpsbewoners kunnen van het zomer in hun Sneeker Nieuwsblad lezen dat It Lokael druk bezocht wordt door fietsers en wandelaars die genieten van hun rustmomentje. Daar zijn wij van overtuigd.

Tekst en foto: Hendrik Tamsma