20 november 2020

Dorpshuis dient ook als winkel

Rechtstreeks via een online platform je boodschappen doen bij de lokale boer en de biologische groothandel. Dat is de bedoeling van Dorpswinkel 2.0. Nu het online systeem bijna af is, kan het van start gaan.

Vanwege het coronavirus zoeken steeds meer mensen het dichter bij huis, zo ook de boodschappen. Hendrik Tamsma uit IJlst, adviseur bij Doarpswurk in Raerd, ziet de ontwikkeling ook en wil deze graag doorzetten, zodat de gemeenschap dichter naar elkaar toe groeit. Het plan Dorpswinkel 2.0 ligt nu klaar om in de provincie uitgerold te worden.

Dorpswinkel 2.0 kan vooral voor de ouderen in een kern een uitkomst bieden. Maar dan krijgen ze wel te maken met het online systeem dat voor sommigen mensen voor een blokkade kan zorgen. Toch maakt Tamsma zich hierover niet al te veel zorgen: ,,Fansels binne der âldere minsken dy’t miskien problemen hawwe mei it digitale systeem, mar oare frijwilligers of famylje kinne dêrby helpe.”

Bregje Hamelynck uit Sibrandabuorren is een van de drijvende krachten achter de buurtmarkt in haar eigen dorp. Hier heeft ze samen met haar man een tuinderij en buurtmarkt opgericht, die ze iets professioneler hebben opgezet. Hamelynck meent dat de buurtmarkt de lokale gemeenschap weer meer naar elkaar toe brengt.

Vrijwilligers zijn erg belangrijk. Het project wordt namelijk pas een succes, als er een aantal enthousiaste vrijwilligers zin hebben en natuurlijk plaatselijke boeren. ,,Dat is voor dit project wel van belang. Ook moet er een koelkast en vriezer in het dorpshuis zijn, die kan dienen als opslag.’’

Voordelen zijn er zeker volgens Tamsma ,,In pear foardielen kinne wêze dat jo de lokale ekonomy fersterkje en derfoar soargje dat der koartere keatlingen binne, wat duorsumer is.” Maar Tamsma hoopt ook dat het dorpshuis een nieuwe functie erbij krijgt.

Verschillende dorpen hebben zich al met veel enthousiasme gemeld bij Doarpswurk: ,,Heech, Oldelamer, Ouwe Syl, Jorwert en sels Boalsert hawwe al ynteresse toand foar it plan. Wy binne dêr hiel bliid mei.”

Tekst: Lieuwe Wiegersma
Artikel geplaatst in de Leeuwarder Courant van 16 november 2020
Foto: Doarpswurk