8 september 2022

Drie subsidieregelingen open voor initiatiefrijke Friezen

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 12 september 2022 weer diverse subsidies aanvragen via Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns, de Europese regeling LEADER en het Regiofonds worden tegelijkertijd opengesteld. In deze subsidieronde komt hiermee bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Subsidieregelingen op maat per 12 september

Voor leefbaarheidsinitiatieven in heel Fryslân komt subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân beschikbaar. In de regio Noordoost-Fryslân wordt daarnaast subsidie vanuit de Europese regeling LEADER opengesteld, voor de versterking van het platteland. Het Regiofonds geldt voor grotere, gemeente-overstijgende projecten in Zuidoost-Friesland. Dit fonds is onderdeel van de Regio Deal. Op 12 september worden alle regelingen opengesteld. Aanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns en het Regiofonds moeten uiterlijk 6 oktober binnen zijn, voor LEADER kan dit t/m 20 oktober.

Fan ûnder op

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Streekwurk

De projectadviseurs van Streekwurk kijken of een idee in aanmerking komt voor subsidie en helpen bij de aanvraag. Bij de vijf projectbureaus, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer informatie over de verschillende subsidies is te vinden via onderstaande linken.

Tekst: provincie Fryslân
Foto: Opening Stellingenpad Appelscha- Rens Hooyenga