1 mei 2020

Drukbezocht webinar voor dorps- en buurthuizen over de ‘anderhalve meter economie’

Doarpswurk organiseerde donderdag 30 april een webinar voor ruim 100 dorps- en buurthuisbestuursleden om zich voor te bereiden op de 1,5 meter-samenleving. In twee sessies werden tips en trucs uitgewisseld, om het dorps- of buurthuis weer te openen zodra het mag.

Nu de eerste stofwolken wat zijn neergedaald was het goed om te constateren dat velen de blik weer naar de toekomst hebben gericht. Hoe gaan we om met het ‘nieuwe normaal’? Wat is ervoor nodig om straks weer veilig open te kunnen gaan? Als iets duidelijk is geworden de afgelopen periode in de intelligente lockdown is het wel de behoefte van ons allemaal om elkaar te ontmoeten. Dorps- en buurthuizen vervullen daarin een cruciale rol.

De deuren zijn in ieder geval gesloten tot 20 mei, maar zodra het mag willen dorps- en buurthuizen graag weer open. Een aantal dorps- en buurthuizen is begonnen met een eerste aanzet om corona-protocollen op te stellen. Niet alle dorps- en buurthuizen zijn klaar voor de 1,5 meter-samenleving. Het webinar van Doarpswurk moet de eerste aanzet geven om met elkaar te werken naar protocollen voor dorps- en buurthuizen. Doelstelling van Doarpswurk is om te komen tot een aantal concepten die vervolgens met iedereen gedeeld kunnen worden. Aangezien geen dorpshuis hetzelfde is zullen meerdere varianten noodzakelijk zijn.

Door de zeer grote belangstelling voor het webinar waren er twee sessies nodig. Het was even wennen om met ruim 50 mensen tegelijk een digitaal gesprek te voeren, maar met een paar instructies (‘ether-discipline’) ging dit prima. Een energiek gesprek volgde, waarbij vragen, opmerkingen en ervaringen konden worden gedeeld. Van echtparen achter de bar (geen anderhalve meter tot elkaar vereist), routing in het gebouw tot communicatieplannen passeerden de revue.

Doarpswurk kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst en is van plan meerdere videobijeenkomsten te organiseren. De resultaten uit dit eerste webinar worden samengevoegd, zodat niet elk dorpshuis het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Doarpswurk brengt de verschillende spaken als het ware bij elkaar, om die te delen met de dorps- en buurthuizen. Zodra duidelijk is aan welke voorwaarden exact moet worden voldaan zal een vervolgbijeenkomst worden ingepland. Daarnaast zal Doarpswurk zeer binnenkort nog een extra bijeenkomst organiseren gelet op de zeer grote belangstelling voor dit thema.

Persbericht Doarpswurk
Foto: Printscreen van webinar met toestemming deelnemers