30 maart 2021

Duurzame Dorpen in de Friese Klimaat Strategie

Afhankelijk van of je gelooft in het verstoppen van CO2 in lege gasvelden, zal de wereld ergens tussen 2030 en 2040 geen CO2 meer kunnen uitstoten om de aarde onder de 1,5 graden te houden. Dit streven van 1,5 graden is afgesproken in het Akkoord van Parijs.

Is dat dan wel nodig vragen veel mensen zich af. Dat hangt ervan af hoeveel verantwoordelijkheid je als land, regio en dorp wilt nemen voor de wereldwijde gevolgen van het lokale handelen.

De halve graad verschil heeft volgens de wetenschappelijke consensus enorme gevolgen voor mensen die het niet zo breed hebben. Mensen die dagelijks van het weer afhankelijk zijn om te zaaien, te oogsten en in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Landen die niet de luxe hebben dat ze nog wel 1,5 meter zeespiegelstijging kunnen tegenhouden door “gewoon” de dijken te verhogen.

Dit verschil van een halve graad betekent in Friesland een CO2 neutrale doelstelling die 20 jaar vooruitschuift van 2050 naar 2030. Gaan we deze verantwoordelijkheid nemen, gaan we deze discussie voeren of gaat ons gesprek ergens anders over?

De afgelopen jaren ben ik betrokken bij gesprekken over de Friese aanpak voor klimaatverandering. Dit wordt de Regionale Energie Strategie (RES) genoemd. Hier wordt gesproken over Friese energiedoelstellingen om aan het akkoord van Parijs te voldoen. Deze energiedoelstellingen blijken echter heel lastig te zijn om te behalen. We kunnen accepteren dat we niet aan Parijs kunnen voldoen omdat het heel lastig is. We kunnen ook onderzoeken of het mogelijk is om aan Parijs te voldoen door het anders op te lossen.

In plaats van het schuiven met energiedoelstellingen zijn veel duurzame dorpen druk bezig met alternatieve oplossingen om aan het klimaatakkoord te kunnen voldoen. Er liggen prachtige Friese kansen voor aquathermie, duurzame landbouw, circulaire lokale economie, deel auto’s, spullen repareren, spullen delen en minder spullen uit de andere kant van de wereld kopen. Enorm veel vrijwilligers zijn hier dagelijks mee bezig. Hoe mooi zou het zijn als de Friese aanpak een andere aanpak is. Een aanpak die gaat over wat de dorpen wel willen, in plaats van wat we niet willen.

De enorme kansen van onderop zijn ook de oplossingen voor de CO2 transitie op de korte termijn. Zolang op de bestaande infrastructuur geen nieuwe duurzame energieproductie kan worden aangesloten zullen we onze focus moeten verleggen. De komende periode ga ik aan de slag om deze kansen naar voren te brengen in de Regionale Energie Strategie. Wij gaan voor een Friese Klimaat Strategie.

Tekst: Johannes Lankester
Foto: Doarpswurk