30 maart 2023

Een geweldige opkomst bij het Fries Fondsen Forum

Op woensdagavond 29 maart organiseerden Stipe-Keunstwurk en Doarpswurk het Fries Fondsen Forum in MFC It Maskelyn te Hurdegaryp. Deze keer in het teken van cultuur & leefbaarheid. Het is met meer dan 140 bezoekers een groot succes te noemen!

 

Het Friese Fondsen Forum is dé plek in Fryslân waar fondsen en projecten elkaar treffen!

Presentaties fondsen

Op een laagdrempelige manier presenteerden fondsen zich aan de vertegenwoordigers van projecten en verenigingen. Zij vertelden waar ze voor staan, welke soort projecten ze financieren en waar ze op letten bij de toekenning van aanvragen. Daarna konden de bezoekers speeddaten met de fondsen in de grote zaal. Er werden geen concrete toezeggingen gedaan, maar je kreeg wel een globale indruk van de (on)mogelijkheden. Per fonds was er een of twee speeddatetafels waar men aan kon schuiven. Naast antwoorden op eigen vragen, kon je zo ook meeluisteren met de andere projecten. Tijdens de speeddate was het mogelijk om met meerdere fondsen te spreken. Hieronder in willekeurige volgorde een selectie van de foto’s gemaakt door Lucas Kemper.

Iepen Mienskipsfûns

Coöperatiefonds Rabobank

Prins Bernhard Cultuurfonds

Fûns Lok op ien

Fonds Sluyterman van Loo (niet fysiek aanwezig)

Na de presentaties van de fondsen vertelde Lummie Fokkens van Stipe over het belang van monitoring van je project


Workshops

Voor de mensen die wel een idee hebben maar dit nog niet hadden uitgewerkt, was er de mogelijkheid om een leerzame workshop te volgen.

Workshop ‘Je idee op een bierviltje’ – door Stipe Adviesloket (Judith Baarsma)
Een goed idee past op een bierviltje.

 

Workshop: initiatief met draagvlak – door Doarpswurk (Riejanne Bouma)
Hoe maak je draagvlak voor je initiatief mogelijk?
(V.l.n.r Riejanne Bouma workshop-Theo Andreae speeddate-Tineke Helmers presentatie)

 

Al met al een super geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is!

Tekst: Doarpswurk en Keunstwurk
Foto’s: Lucas Kemper