20 november 2023

eHerkenning account nodig voor Iepen Mienskipsfûns (IMF) aanvragen

Er vindt een belangrijke wijziging plaats in het aanvraagproces voor subsidie van het Iepen Mienskipsfûns. Aanvragen kan vanaf januari 2024 alleen digitaal.

Digitaal aanvragen kunt u alleen doen met een eHerkenningaccount.
Vanaf januari 2024 ondertekent u namens een vereniging of stichting een IMF subsidieaanvraag met eHerkenning 2+. eHerkenning is een snel, makkelijk en betrouwbaar inlogmiddel voor het indienen van een digitale (subsidie)aanvraag. Het is tegelijkertijd een digitaal archief waar u kunt zien wanneer u een aanvraag ingediend heeft.

eHerkenning is persoonsgebonden en mag niet worden gedeeld of overgedragen. Iedereen die tekenbevoegd is binnen uw vereniging of stichting dient dus een eigen machtiging te hebben. De Provincie Fryslân maakt gebruik van betrouwbaarheidsniveau 2+.

Vraag eHerkenning tijdig aan

eHerkenning vraagt u aan bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. De snelheid van de levering wisselt per leverancier. Het is verstandig in elk geval met enkele werkdagen rekening te houden. Stel je aanvraag dus niet uit tot het laatste moment, maar regel het gelijk via eHerkenning 2+

Als het geregeld is, kunt u dit weer afvinken op uw to-do-lijst en bent u helemaal klaar voor 2024!

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met uw Doarpswurk adviseur of de projectadviseur van Streekwurk in uw regio! Uiteraard ook voor het sparren over projectideeën.

Tekst: Streekwurk
Foto: De Trijesprong Raerd