13 juli 2023

Er komt een nieuw Register Sociale Hygiëne

Let op! Er komt een nieuw Register Sociale Hygiëne

Leidinggevenden die op de alcoholvergunning van een buurt- of dorpshuis komen te staan moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne. Op dit moment gebeurt dat automatisch nadat je je diploma Sociale Hygiëne hebt gehaald. Hier komt op korte termijn verandering in.

Het huidige register wordt beheerd door de SVH, de organisatie die ook de examens afneemt. Op 1 juli 2023 komt er een nieuw Register Sociale Hygiëne dat is ondergebracht bij de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh).

Sta je geregistreerd in het oude SVH-register, dan heb je 5 jaar de tijd om je registratie gratis te herbevestigen. Hierna vervallen alle niet bevestigde registraties. Bij het oude register zijn geen contactgegevens bekend, mensen die nu geregistreerd staan worden dus niet rechtstreeks benaderd met het nieuws dat ze in actie moeten komen. 

Wie ná 1 juli een door Lcsh erkend diploma Sociale Hygiëne haalt, moet zich zelf aanmelden bij het nieuwe Register Sociale Hygiëne via de website Register Sociale Hygiëne
Dit gaat bij het nieuwe register dus niet meer automatisch. Aanmelden met behulp van DigiD en de kosten zijn € 92,=.

Tekst: website Dorpshuizen.nl