30 oktober 2023

Even voorstellen: Doarpswurk bestuurslid Durk Grouwstra

Durk Grouwstra (44) uit Koudum is sinds augustus toegetreden tot het bestuur van Doarpswurk. In het dagelijks leven is hij Manager Vastgoed bij woningstichting Weststellingwerf. Dat houdt in dat hij verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen de woningstichting over alles wat met vastgoed te maken heeft: van onderhoud tot het verduurzamen van het woningbezit. Naast zijn werk is Durk al meer dan tien jaar actief dorpshuisbestuurder van De Klink, ruim vijf jaar bestuurslid van dorpsbelang Koudum én zat hij in de actiegroep om Doarpswurk te behouden.

Waarom Doarpswurk?

‘Doarpswurk is een verbindende factor tussen de dorpsbelangen met veel kennis en kunde en ze weten de paadjes te bewandelen. Elk dorp heeft zijn eigen cultuur en gekkigheden, Doarpswurk weet deze gevoeligheden goed naar voren te brengen. Doarpswurk is daarin een stabiele factor. Daar sta ik volledig achter. Toen Doarpswurk dreigde te worden wegbezuinigd, heb ik samen met Jouke Bethlehem en Lammert Dijkstra een actiegroep opgericht. Een tijd geleden ben ik gevraagd om in het bestuur van Doarpswurk zitting te nemen. Ik ben zelf best wel druk, dus ik moest er eerst wel even goed over nadenken. Het besturen van Doarpswurk is vergelijkbaar met het besturen van het dorpshuis in Koudum. In Koudum zijn we ook echt bestuurders, we staan zelf niet achter de bar. De beheerder regelt de dagelijkse gang van zaken, zo is dat ook bij Doarpswurk waar de directeur de uitvoerder is. Het is wel veel leeswerk, maar over het algemeen valt het mee. Ik wil graag wat terug doen voor het algemeen belang en dat kan als bestuurslid bij Doarpswurk. Zo is de één goed in timmeren, laat mij dan goed zijn in besturen. Dit ligt mij ook goed én ik vind het ook erg leuk om te doen.’

Wat zie je als speerpunt voor de komende tijd?

‘Doarpswurk mag wel wat meer ruchtbaarheid geven aan het werk dat ze doet. Dat hebben we als actiegroep ook benoemd. Doarpswurk moet meer achter de schermen vandaan komen, óók in de communicatie. Laat zien wat je doet! Niet denken dat het gewoon is, maar echt laten zien wat er samen voor elkaar is gebokst. Als Doarpswurk een dorpshuis heeft geholpen, laat dat ook aan de buitenwereld zien. Dan weten mensen je te vinden en blijf je ook onder de aandacht van de politiek. Doarpswurk zit in de hele provincie en moet dat ook meer laten zien: van Hallum tot aan Stavoren. Daarnaast wil ik de discussie de komende vier jaar ook voeren over de financiën. Hoe afhankelijk wil je zijn van de subsidie? Zijn daar andere mogelijkheden, maar dat is ook iets voor de langere termijn.’

Waar staat Doarpswurk over 5 jaar?

‘Doarpswurk heeft dan een stevige basis in Fryslân. Een netwerkorganisatie met de basis op orde. In de komende jaren moeten we dat uitbouwen en sterker maken. Dat je ook voor de lange termijn Doarpswurk behouden kan. Ik wil dat gaan ontdekken het komende jaar. Een bestuursjaar meemaken, zodat ik zelf wat steviger in de schoenen kom te staan. Vanuit die positie samen met de andere bestuursleden kijken hoe je dat kan aanpakken. Wat is handig en wat is minder handig. Doarpswurk leeft deels op subsidies, maar er zijn genoeg kansen om ook uit projecten inkomsten te halen. Neem bijvoorbeeld de energietransitie, dat biedt kansen voor Doarpswurk en Netwerk Duurzame Dorpen. De kennis is aanwezig en misschien moet je dat uitbreiden, want er moet echt wat gebeuren in de provincie. Hoe krijg je je dorp van het aardgas af, Doarpswurk kan daar in ondersteunen. Samen met de vrijwilligers in dorpen. Die kunnen dat niet alleen, die hebben ondersteuning nodig. Ik zie dat ook in mijn eigen dorp. Maar ook gemeenten hebben baat bij een ondersteuningsorganisatie als Doarpswurk. We moeten daarin samen optrekken. Die kansen kunnen beter benut worden.’

Wat maakt Friese dorpen zo bijzonder?

‘Ik denk de mienskipssin, ook al ben ik wat allergisch voor dat woord. Je wilt als Fries dorp dingen zelf regelen. Mensen zetten zich daar gewoon vrijwillig voor in. Dat is juist de grote kracht van Friese dorpen, zorgen dat je met z’n allen het dorp leefbaar houdt. Fryslân is één van de gelukkigste provincies van Nederland. We helpen elkaar en letten een beetje op elkaar. De sociale controle is nog aanwezig in Friese dorpen en heeft ook een functie. We wonen hier niet als individuen. Dat is denk ik uniek aan de Friese dorpen. In Fryslân heeft elk dorp een dorpsbelang, dat is eigenlijk best uniek. Dat kennen ze niet in de Randstad.’

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: Durk Grouwstra