26 februari 2021

Even voorstellen: Hidde Jonker

Hidde Jonker (19), geboren en getogen in Achlum, is sinds 2 februari stagiair bij Doarpswurk en Streekwurk. Hidde zit in het derde jaar van de opleiding Management van de Leefomgeving op het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. In augustus is hij van plan een half jaar te studeren in Noorwegen.

Waarom Doarpswurk?
Achlum is een erg actief dorp dat, ondanks corona, bruist van de activiteiten. Daarnaast kent het dorp vele verenigingen waaronder een voetbal, kaats en ijsvereniging. Verder heeft Achlum een dorpshuis waar veel te beleven is. Naar mijn mening is het, voor de leefbaarheid van de dorpen, van essentieel belang dat deze verenigingen en dorpshuizen overeind blijven. Dit is de reden dat ik Doarpswurk heb benaderd voor een stageplaats.

Tijdens mijn 18 weken durende stageperiode bij Doarpswurk ga ik onderzoek doen naar ontmoetingscentra in Fryslân. Ontmoetingscentra krijgen het steeds moeilijker en daarom zal ik nieuwe verdienmodellen proberen te ontwerpen, waardoor deze dorpshuizen hun hoofd boven water kunnen houden. Dit betreft innovatieve maatregelen of manieren waardoor dorpshuizen meer geld kunnen generen. Op deze manier probeer ik mijn steentje bij te dragen de leefbaarheid van dorpen te versterken en dorpshuizen te helpen.

Wat zie je als speerpunt voor de komende tijd?
Ik zou graag een kleine bijdrage willen leveren om de Friese leefbaarheid een impuls te geven. Ook al is mijn stageperiode erg kort, dit lijkt mij een goed speerpunt. Verder zou ik voor mezelf graag een duidelijk beeld willen creëren van hoe het toekomstige werkveld eruit ziet. Ik denk dat ik dit beeld bij Doarpswurk zeker helder kan krijgen!

Wat maakt Friese dorpen zo belangrijk?
Persoonlijk houd ik van het ‘ons kent ons’ gevoel in een dorp. Wat er ook gebeurt, er staat altijd iemand voor je klaar. Dat is wat Friese dorpen erg krachtig maakt. Daarnaast kennen dorpen veel initiatieven, dit is een erg goede eigenschap. Met weinig middelen kunnen dorpen vaak iets moois verzinnen. Om deze redenen ben ik trots dat ik in een Fries dorp ben opgegroeid!

Tekst & foto: Hidde Jonker