29 januari 2024

Even voorstellen: stagiair Arjen van der Velde

Binnenkort start Arjen van der Velde, student Bestuurskunde aan de NHL-Stenden, bij Doarpswurk met zijn stage voor de komende maanden. Arjen (19 jaar) is bezig met zijn derde studiejaar en aangezien hij net zijn minor heeft gehaald, heeft hij genoeg tijd voor onze stageopdracht.
De stage (met een studiebelasting van 784 uur) is in de periode van eind januari tot en met eind mei/begin juni.

Waarom Doarpswurk?

Doarpswurk als organisatie spreekt Arjen erg aan, omdat hij graag met mensen werkt. Het lijkt hem erg leuk om vrijwilligers van dorpen, dorpsbelangen etc. te helpen en te ondersteunen in projecten waar zij aan werken. Het lijkt hem verder een leuke uitdaging om te werken aan de verbetering van de leefbaarheid en leefomgeving van dorpen en gemeenschappen en hieraan een bijdrage te leveren. Voor hem persoonlijk ligt de focus op het meelopen binnen een organisatie van HBO denk- en werkniveau, die aansluit bij zijn opleiding. Verder hoopt hij werkervaring op te doen door mee te lopen met adviesgesprekken en bewonersbijeenkomsten.

Wat is de opdracht?

De opdracht bestaat uit twee verschillende thema’s, namelijk de Omgevingswet en een onderzoek naar de functieverbreding van dorpshuizen. Met de invoering van de Omgevingswet zijn zowel gemeenten als inwoners zoekende naar de meest constructieve manier van samenwerken. In de stageopdracht gaat Arjen kijken op welke wijze gemeenten nu omgaan met inwonersinitiatieven in verhouding tot de Omgevingswet.
Wat betreft de functieverbreding van de dorpshuizen willen we samen met de bestuurders van de ontmoetingscentra op zoek naar andere activiteiten om zo de exploitatie te verbeteren. En daarmee de levensvatbaarheid van de centra én de dorpen te verbeteren.

Wat maakt Friese dorpen zo belangrijk?

Arjen woont zijn hele leven in Raerd en vindt het heerlijk wonen op het platteland, waar iedereen elkaar kent en je heel gemakkelijk en vertrouwd met elkaar omgaat. De rust van de woonomgeving vindt hij ook belangrijk. Door het gebrek aan openbaar vervoer in Raerd is hij gewend geweest om veel te fietsen, wat past bij zijn sportieve mindset.
De medewerkers van Doarpswurk vinden het ook erg handig dat Arjen dichtbij is om zo fysiek met elkaar te kunnen overleggen, wat nog steeds de voorkeur heeft!

Tekst en foto: Lysbeth Andela