2 april 2024

Fryslân Ferbynt, een regeling voor een bruisend Fryslân

Op 22 juni 2024 vindt de eerste ‘Fryslân Ferbynt’ dag plaats. Dat hebben de Gedeputeerde staten op 2 april jongstleden vastgesteld. Initiatiefnemers kunnen vanaf 16 april 2024 €500,- subsidie aanvragen voor hun activiteiten en evenementen die plaatsvinden op 22 juni 2024. Op deze dag zullen in heel Fryslân activiteiten zijn voor en met (potentiële) vrijwilligers van stichtingen en verenigingen.

Het doel van de ‘Fryslân Ferbynt’ dag is dat op deze dag in Fryslân het ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het aantrekken en behouden van vrijwilligers centraal staat bij stichtingen en verenigingen. Het moet één dag in het jaar worden die bruist van de activiteiten in Fryslân. Gedeputeerde Knol kijkt erg uit naar 22 juni: “Frijwilligers spylje de haadrol yn doarpen, wiken en ferieningen. Oft it no giet om kultuer, sport of oare sosjale aktiviteiten. Se foarmje it semint fan it Fryske ferieningslibben. Sûnder frijwilligers gjin Fryske mienskip. Dêrom fine wy it fan grut belang dat frijwilligers, ferieningen en organisaasjes harren wurdearre en needsaaklike wurk fuortsette kinne. Wy sette de finsters iepen.”

Aanvragen

De regeling gaat op dinsdag 16 april om 9:00 uur open. Vanaf dan kunnen aanvragers via de website van de Provincie Fryslân het aanvraagformulier, zowel digitaal als schriftelijk invullen en inleveren. Schriftelijk aanvragen is nog wel mogelijk, maar wordt afgeraden omdat de kans bestaat dat het beschikbare geld op is, voordat de aanvraag binnen is op het provinciehuis. Stichtingen en verenigingen kunnen een bedrag van €500,- aanvragen voor een activiteit die plaatsvindt op 22 juni. Er is dit jaar in totaal €250.000,- beschikbaar, wat neerkomt op 500 activiteiten en evenementen. Bij een aanvraag moet de initiatiefnemer onder andere rekening houden dat zij inkopen bij lokale ondernemingen en dat dit duurzame producten betreffen. Hoe de initiatiefnemer dit invult, is aan henzelf.

eHerkenning

Wat belangrijk is voor het doen van een digitale aanvraag is een eHerkenning account. Besturen van stichtingen en verenigingen moeten dit zo snel mogelijk aanvragen, omdat een account nodig is voor het doen van een digitale aanvraag. Het aanvragen kan enkele dagen duren en we verwachten dat de regeling snel overvraagd zal zijn. Op de site www.eherkenning.nl kunt u eHerkenning aanvragen voor uw stichting of vereniging. Aanvragers hebben eHerkenningsniveau 2 plus nodig.

Evaluatie

Provinciale Staten hebben besloten de regeling te evalueren na de eerste editie van 2024. Deze evaluatie moet uitwijzen of de pilot een ‘succes’ kan worden genoemd. Provinciale Staten beslissen vervolgens of zij door willen met de regeling in de drie opvolgende jaren.

Tekst en foto: Provincie Fryslân