18 juli 2022

Handreiking toekomstig coronabeleid

Mocht de coronasituatie verergeren dan gaat de overheid ervan uit dat de verschillende sectoren zelf plannen maken hoe om te gaan met een opleving van het virus. Het uitgangspunt is om de samenleving, waaronder de buurt- en dorpshuizen, open te houden.

 

Met het oog daarop hebben Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) een handreiking voor toekomstig coronabeleid voor buurt- en dorpshuizen opgesteld. Deze handreiking is afgestemd met het ministerie van VWS en helpt de buurt- en dorpshuizen om zo lang als mogelijk op verantwoorde wijze de deuren open te houden.

In het document worden vier (opschalings)stappen beschreven. De opstellers van de handreiking besluiten mede op basis van de adviezen van het RIVM wanneer welke stap van toepassing is. Op dit moment is stap 1 van kracht: houd een aantal basismaatregelen in acht zoals handen wassen, extra ventilatie en thuisblijven bij klachten.


Bron tekst: dorpshuizen.nl

Afbeelding van Klaus Hausmann via Pixabay