10 februari 2022

Inschrijven in het UBO-register

Op 27 maart 2022 moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owner (UBO) hebben geregistreerd. Dat betekent dat zij hun eigenaren of personen met zeggenschap (bestuurders) in het UBO-register moeten hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register volgt uit Europese regels en moet financieel-economische criminaliteit voorkomen.

De UBO-registratie geldt ook verenigingen, stichtingen en coöperaties zoals dorpsbelangen en dorpshuizen. De UBO staat voor de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).

Het gaat om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Voorbeeld: Stichting dorpshuis heeft 3 bestuurders, elke bestuurder heeft 1 stem en dus 33,3 procent van de stemmen. Deze bestuurders mogen – op grond van de statuten – besluiten tot statutenwijziging. Alle drie zijn in dit voorbeeld UBO’s en moeten zich laten registreren. Zij hebben namelijk meer dan 25 procent van de stemrechten.

Inschrijven in het UBO-register
Nadat je hebt vastgesteld of je jouw organisatie moet registreren in het UBO-register moet je een aantal stappen door lopen. Het registeren kan gemakkelijk online of via de post via de KVK. Alleen de tekenbevoegde in uw vereniging of stichting mag dat doen. Minimaal één UBO moet worden geregistreerd in het UBO-register. Via de site van het KVK wordt uitgelegd per entiteit hoe je jouw organisatie kan inschrijven.

Hoe werkt het precies?

 • In het register kan gecontroleerd worden wie een belang heeft in een onderneming en of daar een verdacht persoon achter zit.
 • Personen en organisaties kunnen beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.
 • Financieel-economische criminaliteit kan moeilijker verhuld worden achter juridische entiteiten.
  • Witwassen
  • Corruptie
  • Belastingontduiking
  • Fraude
  • Terrorismefinanciering
 • UBO = Ultimate Beneficial Owner. UBO’s hebben een ‘aanzienlijk belang’ in een bedrijf. De meeste UBO’s zijn uiteindelijk eigenaar.
 • Kamer van Koophandel. Inschrijven moet voor 27 maart 2022.
 • Alle EU-landen richten een UBO register in.

Privacy. Mensen die het register willen inzien moeten zich eerst registreren. Uiteindelijk belanghebbenden krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd.

UBO-registratie niet verplicht

 • Eenmanszaken;
 • Beursgenoteerde bv’s en nv’s;
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
 • Verenigingen van eigenaars;
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • Rechtspersonen in oprichting;
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • Overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes).

Wil je meer informatie, kijk dan even op de site van de Rijksoverheid en die van de KVK.

Bron: Rijksoverheid en KVK
Tekst aangepast: Hendrik Tamsma
Afbeelding: Kamer van Koophandel