14 maart 2023

Interactieve bijeenkomsten: 'Samen de toekomst verkennen'

Denk mee over de toekomstige Brandweer en Crisisbeheersing in Fryslân!
Brandweer Fryslân en de afdeling Crisisbeheersing van veiligheidsregio Fryslân gaan het komende half jaar toekomstscenario’s ontwikkelen. Deze scenario’s komen tot stand via vier interactieve bijeenkomsten op 13 april en 20 juni 2023.

Onder begeleiding van het Fries Sociaal Planbureau gaan brandweervrijwilligers, crisisfunctionarissen, samenwerkingspartners, raadsleden, inwoners, bestuurders en medewerkers van Brandweer en Crisisbeheersing onderzoeken welke maatschappelijke trends voor de organisatie de komende jaren relevant zijn. En wat er mogelijk kan gebeuren op het domein van Brandweer en Crisisbeheersing in Fryslân.
Wij nodigen je van harte uit om hieraan mee te doen!

Waarom doen we dit nu?

Crisisbeheersing en Brandweer Fryslân ervaren beide strategische uitdagingen. Denk aan de veranderende rol van crisisbeheersing. Er zijn meer langdurige crises, het gebruik van data wordt crucialer en het is vaker nodig om bovenregionaal samen te werken. Dit heeft allemaal invloed op de inrichting van Crisisbeheersing.

Ook bij de brandweer spelen ontwikkelingen die impact gaan hebben op de organisatie. Bijvoorbeeld de trend dat mensen in zijn algemeenheid minder bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Of omdat nieuwe risico’s, bijvoorbeeld de energietransitie, impact hebben op de manier waarop de brandweer werkt.

Tegelijkertijd spelen landelijke ontwikkelingen, zoals de evaluatie van de wet veiligheidsregio’s, en het landelijke besluit om de inrichting van crisisbeheersing te versterken. Al deze elementen leiden ertoe dat zowel Crisisbeheersing als Brandweer Fryslân voor de vraag staan wat voor organisatie ze in de toekomst willen zijn.

Je kan je voor één of meerdere sessies aanmelden:

Donderdag 13 april van 13.30 uur – 16.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
– Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55  te Sneek
Donderdag 13 april van 19.00 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
– Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55 te Sneek

Dinsdag 20 juni van 13.30 uur – 16.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
– Groote Wielen, Bûtlân 1 te Leeuwarden,
Dinsdag 20 juni van 19.00 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
– Groote Wielen, Bûtlân 1 te Leeuwarden

Aanmelden is mogelijk t/m vrijdag 24 maart 2023!

Is deze uitnodiging meer geschikt voor een collega? Of wil je een collega meenemen voor wie de toekomstverkenning en scenario-ontwikkeling ook relevant is? Dan mag je deze uitnodiging delen.