28 juli 2020

Jarig Dorpsbelang Gauw stelt jubileumfeest een jaar uit

Dorpsbelang Gauw bestaat 100 jaar. Reden voor een feest, maar de jubileumcommissie was in maart genoodzaakt de voorbereidingen daarvan stop te zetten. Bestuursleden Feikje Bakker en Marten Molenmaker van dorpsbelang blikken terug, maar kijken vooral vooruit. ‘We gaan ervan uit dat we volgend jaar ons feest kunnen vieren.’

Het dorp Gauw ligt centraal in de ‘Lege Geaën’, het lage gebied ten noordoosten van Sneek. Het dorp telt circa 375 inwoners. De geschiedenis van het dorp is vastgelegd in een kast vol notulenboeken en in het boek ‘Gauw, bij Sneek’ dat in 1995 is geschreven in het kader van 75 jaar Dorpsbelang. Het boek is nu online beschikbaar.

Het 100-jarig jubileum zou in het weekend van 4 en 5 juli worden gevierd. Tegelijk met de jaarlijkse Oranjefeesten met een reünie eraan vastgeplakt. Het coronavirus gooide roet in het eten; alle voorbereidingen werden stilgezet. Wel werd er in de coronatijd een fotoshoot in het dorp gehouden, waaraan 80 procent van de dorpelingen meedeed. ‘Het was in het kader van het jubileum, maar ook om een aandenken te hebben aan de coronatijd. Gezinnen werden in hun voordeur gefotografeerd en je merkte dat iedereen het mooi vond dat er weer wat reuring was’, zegt Molenmaker. Ook benadrukte de fotoshoot (‘Stay Home’) het dorpsgevoel en zorgde het voor een stukje saamhorigheid. Een ander project was het maken van een dorpsfilm rond het historische figuur Sibbeltje Gjaltema. ‘We waren net aan de opnames toe, toen corona uitbrak. Maar na de vakantie gaan we echt los.’

Ook dorpsbelang pakt de draad weer voorzichtig op. Eerst werd digitaal vergaderd, daarna op grote afstand in de zaal van het dorpshuis en nu weer op gepaste afstand rond de grote tafel. Er is genoeg te doen. Dorpsbelang beheert onder meer het dorpshuis Us Gebou en dat vraagt veel tijd. ‘De helft van onze vergaderingen gaat over het dorpshuis’, schat Molenmaker. Ze hebben net een renovatie achter de rug. Voor circa 60.000 euro – waaronder subsidies van provincie en gemeente – is het dorpshuis weer bij de tijd gebracht. ‘We hebben de financiële zaken goed op orde, dus dat kon ook.’

In het dorpshuis vinden plaatselijke verenigingen onderdak en er is een samenwerking met de kerkgemeenschap over het gebruik van ruimtes. Eén keer per maand organiseert Aktyf Gau een activiteit. Deze enthousiaste club van vooral jonge inwoners zorgt voor actie in het dorp en dat is erg belangrijk, stellen de twee bestuurders. ‘Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedere inwoner bij de dorpsactiviteiten betrokken is. Vooral nieuwe inwoners zijn er lastig bij te betrekken. Ze zijn meer op zichzelf en wonen hier voor hun rust’, zegt Molenmaker. Bakker beaamt dat. ‘Dat merk je ook bij de bardiensten in het dorpshuis en bestuursfuncties. Het zijn vaak dezelfde mensen die actief zijn.’

Dorpsbelang gaat niet alleen over praktische ‘dorpse zaken’, maar ook beleid. Zoals overleg met de politiek over de toekomst van het dorp. Molenmaker: ‘Daarbij gaat er veel in samenwerking met de andere dorpen van de Lege Geaën, zodat je geen dubbele dingen organiseert en zaken op elkaar afstemt. Met sport en andere activiteiten wordt er sowieso al veel samengewerkt tussen de dorpen.’

Actueel is de fusie van de basisscholen van Gauw, Sibrandabuorren en Tersoal tot een nieuwe school in Sibrandabuorren. ‘De ouders van de verschillende dorpen hebben elkaar snel gevonden’, vertelt Molenmaker. Het is wel jammer dat de school uit het dorp verdwenen is, vinden ze. ‘Maar we zijn blij dat de school voor de streek behouden is’, zegt Bakker.

De leegstaande school biedt nieuwe kansen en dorpsbelang is druk bezig om een nieuwe bestemming voor de school te zoeken. Daarbij denken ze aan de bouw van appartementen voor jongeren en ouderen. ‘Wij inventariseren de ideeën en belangstelling en moeten in september advies uitbrengen aan de gemeente.’

Dat eigen initiatief wordt ook gevraagd bij de alternatieve invulling van het openbaar vervoer door de dorpen. ‘De gemeente laat nu meer aan de dorpen zelf over en vraagt om eigen initiatief. Dat vraagt om een andere manier van denken van dorpsbelang.’

Betrokkenheid van het dorp is hierin erg belangrijk en digitalisering helpt hen daarbij. Bakker: ‘We hebben een dorpsmail en dorps-app en kunnen zo actuele zaken meteen communiceren. Vooral in de coronatijd was dat heel handig. Met deze digitale middelen kun je snel schakelen, maar we merken dat het ook erg verbindend werkt. Dat is een mooie ontwikkeling!’

Tekst & foto: Ida Hylkema
Op de foto: Feikje Bakker en Marten Molenmaker bij het beeldje van Sibbeltje Gjaltema, een weldoenster uit de 18e eeuw.