31 mei 2023

Jeppe Kok – aanjager en initiatiefnemer van Tienskip

Democratie is meer dan alleen stemmen
Tienskip is een organisatie van, voor en door jongeren. We spreken met Jeppe Kok, een van de drijvende krachten achter Tienskip.

Jeppe is 25 jaar jong, woonachtig in Leeuwarden en werkzaam voor de organisatie die hij zelf heeft opgezet. De voedingsbodem voor zijn passie voor democratie en participatie is gelegen in het profielwerkstuk wat hij tijdens zijn middelbare schoolperiode heeft gemaakt. Het centrale thema van dit werkstuk was hoe je mensen bij democratie kunt betrekken. Tijdens het opstellen van dit profielwerkstuk is zijn interesse gewekt, wat erin heeft uitgemond dat hij na zijn middelbare school politicologie is gaan studeren.

Jeppe is enthousiast, gepassioneerd en bevlogen wanneer we spreken over het thema ‘democratie’. Democratie is volgens Jeppe meer dan alleen stemmen. Als het echt zo’n groot goed is moeten we daar meer voor over hebben. Mede om dat te kunnen realiseren heeft hij Tienskip opgezet.

Er zijn nu grote verschillen in de verbondenheid met onze democratie en daar maakt hij zich zorgen over. In de afgelopen 20 jaar is er een 2-splitsing ontstaan, waarbij een deel van de bevolking nog een goed vertrouwen heeft in onze democratie en een steeds groter deel behoort tot de categorie ‘afgehaakt’. En als je duurzaam beleid wilt maken, hebt je ook de groep die nu tot ‘afgehaakt Nederland’ behoort hard nodig.

Burgerparticipatie

In Nederland wordt de laatste tijd veel over burgerparticipatie gesproken, maar veel minder over de vraag ‘wie betrek je dan’? Burgerparticipatie kan er ook toe leiden dat mensen zich nog minder betrokken voelen waardoor het vertrouwen nog verder afneemt. Als je het hebt over de grote vraagstukken van deze tijd zul je iedereen moeten betrekken. En dat is een uitdagend spanningsveld.

Dat heeft onder andere geleid tot de oprichting van Tienskip. Haar belangrijkste doelstelling is om jongeren een democratische ervaring te laten meemaken, los van het vraagstuk. Dat kan gaan over het veiliger maken van een fietspad tot toegankelijkheid van sport en alles wat daartussen zit. Dat bepalen de jongeren zelf. Democratie is voor veel jongeren een vaag begrip, het is van belang om het te ‘ervaren’. En dat is precies wat Tienskip beoogd. Door die ervaring leren jongeren hoe democratie werkt en vooral wat hun eigen rol daarin is. Waarbij politiek niet het einddoel is, maar een middel om je doelen te kunnen realiseren. Waarbij iedere burger ook zelf een rol en verantwoordelijkheid heeft.

Een democratische ervaring

Feitelijk zou in elk curriculum van het middelbaar onderwijs dan wel voortgezet onderwijs het meemaken van een ‘democratische ervaring’ moeten worden opgenomen. Dat maakt jongeren enthousiaster en daardoor gaan ze meer het belang van stemmen en participatie inzien. Het is nu te veel een ‘vaag’ begrip.

Tienskip heeft Fryslân ondertussen veroverd en is bezig haar vleugels uit te slaan naar de rest van Nederland. En Jeppe zelf? Hij nadert met rasse schreden de leeftijd waarop hij – aldus zijn eigen definitie – niet meer tot de groep ‘jongeren’ behoort. De komende tijd zal hij dan ook meer naar de achtergrond gaan, Tienskip is en blijft voor en door jongeren. Maar zijn passie en gedrevenheid voor democratie en participatie blijft hij behouden. En hij blijft erop hameren: democratie is meer dan alleen stemmen, we zullen er meer voor over moeten hebben!

Tienskip organiseert op dinsdag 13 juni aanstaande haar ‘grootste’ projectdag ooit. In de Elfstedenhal in Leeuwarden komen tussen de 750 tot 1000 jongeren bijeen afkomstig van verschillende scholen uit Leeuwarden. Meer informatie op www.tienskip.frl

Tekst: Theo Andreae
Foto: Jeppe Kok