28 oktober 2022

Kennismaken met de bestuurssecretaris van de LVKK: Klaske Piebenga

Klaske Piebenga is net terug uit Polen, waar ze het Europees PlattelandsParlement bijwoonde, als we haar spreken over haar drijfveren en haar werk voor de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK). Klaske is ruim een jaar de nieuwe bestuurssecretaris. Hoog tijd om nader kennis met Klaske te maken.

Na een lange carrière in de uitgeverijwereld die haar van New York naar München bracht, is Klaske uiteindelijk neergestreken op het Groningse platteland. Ze koos bewust niet voor de Randstad: ‘Na München is dat toch niks en valt het tegen. Daarnaast wilde ik buiten wonen met een grote tuin.’ In een Gronings dorp heeft Klaske de rust en het buiten gevonden. Via het dorp rolde ze ook in de wereld van de dorpshuizen.

“Dat is mijn baan”

Klaske werkte een tijd voor uitgeverij Noordhoff in Groningen en zat in het bestuur van Groninger Dorpen. Ze was op zoek naar een andere baan toen ze de vacature van de LVKK tegenkwam en dacht: ‘dit is mijn baan’.

Als we vragen waarom dit dan ‘haar baan is’ vertelt ze enthousiast: ‘als voorzitter van het dorpshuis heb ik heel wat meegemaakt. We hebben het dorpshuis verbouwd en versterkt. Er zitten zoveel aspecten aan deze bestuursfunctie. Je hebt contacten met vrijwilligers, maar ook met de wethouder. Je rolt dan in dat hele spel en dat vond ik toch wel heel erg leuk. Het is van groot belang om, je in te zetten voor vrijwilligers.’

Landelijke vertegenwoordiger

De LVKK is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen zoals het Friese Doarpswurk, het Drentse BOKD en Groninger Dorpen. ‘De LVKK vertegenwoordigt in totaal tien verenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid in kernen in heel Nederland. ‘We ondersteunen via deze provinciale organisaties landelijk ruim 4000 dorpshuis- en dorpsbelangenorganisaties.’

Klaske is de enige betaalde kracht en ondersteunt het dagelijks bestuur van de LVKK dat uit vrijwilligers bestaat. ‘Mijn baan bestaat uit twee onderdelen. Ik ben de secretaris van het bestuur en ondersteun het bestuur waar ik kan. Twintig procent van mijn tijd besteed ik hieraan. De rest van mijn tijd besteed ik als projectleider aan projecten, vertegenwoordig ik de LVKK naar buiten en heb ik contacten met het ministerie en fondsen.’

De LVKK agendeert actuele thema’s, trends en ontwikkelingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamerleden en organiseert eens in de twee jaar het PlattelandsParlement. Ook op Europees niveau is de LVKK actief door deelname aan projecten zoals de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, maar ook het Europees PlattelandsParlement.

Projecten van de LVKK

‘Het eerste half jaar heb ik veel tijd en energie gestoken in het project Goed voor Elkaar Dorpen. Dit is een brochure waarin handige tips en trucs staan om als dorp zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van het eigen dorp of de eigen wijk. In mei vorig jaar organiseerden we samen met de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen en de provincie Overijssel het PlattelandsParlement in Dalfsen. Een prachtige dag om elkaar te spreken, lezingen en workshops te volgen en we hebben de uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs gehad.’

Een actueel thema waar de LVKK zich, samen met LSA Bewoners, hard voor maakt zijn de stijgende energieprijzen die dorps- en buurthuizen raken. ‘We hebben een korte enquête opgesteld om het probleem in kaart te brengen en zijn nu bezig om het onder de aandacht te brengen van de minister van Binnenlandse Zaken. De energiecrisis raakt iedereen, maar zeker ook het platteland. Het ministerie zat al te wachten op de resultaten.’

Als we vragen wat Klaske wil bereiken in het gesprek met het ministerie antwoordt ze vurig: ‘een energiecompensatie voor dorps- en buurthuizen. Wij maken het probleem zichtbaar en hopen dat er een compensatie komt. Of er daadwerkelijk compensatie komt zal verschillen per provincie en gemeente. Maar als de coronapandemie ons één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het wel het belang van ontmoetingsplekken. Die ondersteuning moet er dus gewoon komen.’

Belang van provinciale ondersteuningsorganisaties

Naast het in gesprek zijn met allerlei landelijke partnerorganisaties is de LVKK er natuurlijk voor haar leden: de provinciale ondersteuningsorganisaties. De LVKK ondersteunt en versterkt de provinciale organisaties waar het kan. ‘Dat doen we ofwel door kennis te delen ofwel door projecten die de leefbaarheid versterken financieren. Een goed voorbeeld daarvan is Goed voor Elkaar Dorpen, maar we zijn nu ook bezig om kennis te delen op het gebied van wonen. Wooninitiatieven in het hele land lopen tegen allerlei obstakels aan. We willen komend jaar een soort handboek uitbrengen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden’.

In de afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de financiële bijdrage voor de provinciale ondersteuningsorganisaties in de verschillende provincies. ‘Op landelijk gebied proberen we duidelijk te maken dat wij er zijn en dat we belangrijk zijn. Onze leden, de ondersteuningsorganisaties in de provincie, zitten met hun leden diep in de haarvaten van de samenleving. Op verschillende punten zijn we aan het kijken of er financieringsmogelijkheden zijn vanuit het Rijk. Het belang van provinciale ondersteuningsorganisaties voor dorp- en dorpshuisverenigingen staat voor ons als een paal boven water.’

De LVKK over vijf jaar

Klaske is nu net een jaar aan de slag als bestuurssecretaris en toch vragen we haar waar de LVKK volgens haar over vijf jaar staat. Bedachtzaam beantwoordt Klaske de vraag: ‘Dat is een tweeledige vraag. Je hebt het inhoudelijke en het organisatorische. Organisatorisch zou ik over vijf jaar graag een wat robuustere organisatie zien. Als LVKK zijn wij op dit moment kwetsbaar in vergelijking met andere organisaties, omdat ik de enige betaalde kracht ben. Met meer mensen kunnen we meer doen en het werk spreiden. We zijn nu wel klein en wendbaar, maar we zouden meer slagkracht mogen hebben.’

Als Klaske begint aan haar antwoord over de inhoud begint ze te stralen: ‘Ik hoop dat bewoners mee kunnen én mee mogen denken en het voortouw kunnen nemen in de transities die nu gaande zijn zoals bijvoorbeeld de wooncrisis. Maar vooral ook dat er naar hen geluisterd wordt. Bewoners weten vaak heel goed wat ze willen, ze zijn tot heel veel in staat. Over vijf jaar moet het gewoon zijn dat bewoners vorm geven aan hun eigen leefomgeving.’

Er liggen nog genoeg uitdagingen voor de LVKK en genoeg werk voor Klaske om zich de komende jaren mee bezig te houden. Tot slot vragen we Klaske nog wat ze nu het leukste vindt aan haar werk. Daar hoeft ze geen moment over na te denken: ‘Het leukste vind ik het om te zien hoe actief dorpen zijn en wat ze allemaal voor elkaar krijgen. Laatst was ik een hele dag in Zalk, de winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs en kandidaat voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Er gebeurt zoveel daar, dat is ontzettend leuk om te zien. Dat vind ik het allermooiste van mijn werk!’

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: Martine Sprangers