20 april 2023

Keunstwurk: Onderzoek en enquête Mienskipsmethode

Samen iets moois maken. Samen iets cultureels op poten zetten. Met een club, dorp of wijk. Met de mienskip. Voor de mienskip.

Wat maakt dat een goed mienskipsinitiatief werkt? Wanneer voelen mensen zich verbonden? Arcadia en Keunstwurk doen daar onderzoek naar. Heb jij ook aan een mienskipsproject meegedaan? Dan zouden we het fijn vinden als je jouw ervaringen met ons wilt delen. Invullen duurt ongeveer 7 minuten en kan tot eind april.

Naar de enquête

Achtergrond

Tijdens de organisatie en uitvoering van Culturele Hoofdstad-jaar in 2018 werd duidelijk wat de impact van cultuur is, juist in de mienskipsprojecten. Al die gemeenschappen die meededen aan Under de Toer, De Reis of een van de schakels waren bij de 8e Dag. Meer dan vijfhonderd initiatieven van ruim 70.000 mensen in de provincie. Die samen met cultuur, bewust of onbewust, hun omgeving een beetje mooier maakten.

‘Zelf samen doen’: die mentaliteit is de basis van wat we de Mienskipsmethode zijn gaan noemen.

Er is veel belangstelling voor deze werkwijze in binnen-  en buitenland. Hoe doen we dat nou in Friesland? Hoe komt het dat hier zoveel gebeurt in de dorpen en de steden? Maar wat is die methode dan? En is het wel een methode? Wat is mienskip?

Deze vragen willen ARCADIA en Keunstwurk graag verder onderzoeken. ARCADIA is het vervolg van LF2018, een cultureel programma dat iedere drie jaar georganiseerd wordt (2022, 2025 en 2028).

Ontwikkelen handboek

Samen onderzoeken we de Mienskipsmethode door middel van wetenschappelijk promotieonderzoek i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ontwikkelen we dit voorjaar al een handboek als praktische leidraad voor initiatiefnemers, makers en programmaleiders.

Het handboek van de Mienskipsmethode laat je stilstaan bij iedere fase van een project. Hoe kom je van een ienskip (in je eentje), naar een teamskip, tot een mienskip? Welke rol speelt het kunstzinnige daarin? Bij het handboek ontwikkelen we ook een spel om op een actieve manier met je projectproces aan de slag te kunnen.

Als basis voor het handboek wordt een kort onderzoek uitgevoerd. Hiervoor interviewen we tien makers en initiatiefnemers van Mienskipsprojecten, testen we de tool met projectgroepen en zetten we bovenstaande enquête uit.

Tekst en foto: Keunstwurk
Contactpersoon: Rozemarijn Strubbe
E-mail: rozemarijn.strubbe@keunstwurk.nl
Werkdagen: ma, di, do
Telefoon: 058 234 34 50