24 januari 2023

Kubaard bruist door Live Cultuur SWF

Het culturele en dorpsleven lag tijdens de coronapandemie op z’n gat. Artiesten zaten noodgedwongen thuis en dorpshuizen waren dicht. Marcel Becker en Lammert Postma wilden daar verandering in brengen. Ze bedachten een plan om het culturele leven in Súdwest-Fryslân een boost te geven. In februari en maart gaat het in zeven dorpshuizen, verspreid over de gemeente, bruisen van live muziek én theater. Eén van die dorpshuizen is het Mienskipshûs in Kubaard. Doarpswurk ging in gesprek met Jolanda Gaastra en Halbe Klijnstra.

Het idee is ontstaan tijdens het UIT-festival. Marcel Becker bestuurder van Theatercollectief PROP in Woudsend en Lammert Postma voorzitter van Stichting It Podium in IJlst ontmoetten elkaar hier en raakten aan de praat. Beide zijn actief in de culturele sector en worstelden met de vraag hoe het culturele leven weer op gang te krijgen. Ze maakten samen een plan om mensen elkaar weer te laten ontmoeten en om de dorpshuizen en cultuurmakers weer wat ‘vlees op de botten’ te geven. Eddy Lania van Doarpswurk, dorpencoördinator Erik Visser van de gemeente Súdwest-Fryslân en Sjouke Nauta van Friesland Pop waren enthousiast en hielpen bij de uitwerking van het plan.

Het idee is uitgegroeid tot het project Live Cultuur Súdwest-Fryslân. In de maanden februari en maart stellen zes dorpshuizen hun podium met vrijwilligers ter beschikking en levert het project kosteloos de acts en de techniek. Een win-winsituatie voor dorpshuis, cultuurmakers en het dorp.  

Brûzje en siede

Jolanda hoefde dan ook geen seconde na te denken toen de mail bij haar binnenkwam. Het bericht stuurde ze meteen door naar haar medebestuursleden. ‘Wy leine allegearre in bytsje te sliepen, wy hawwe it dus oan Jolanda te tankjen dat wy meidwaan sille’, vertelt Halbe. Jolanda zat niet stil. ‘Ik haw in oar út it doarp frege dy‘t ferstân fan bandsjes hat en tegearre hawwe wy it regele’.

Het ging allemaal razendsnel. Marcel en Lammert kwamen langs in het dorpshuis om alles uit te leggen. Voor Jolanda het wist mocht ze twee acts uitzoeken én een datum. Er was geen tijd om te overleggen met de andere bestuursleden. Kubaard kon zich opmaken voor een avond vol muziek. ‘It waard ús op in presintearbledsje oandroegen en it iennichste dat wy hoegden te dwaan is kieze’.

‘It sil sneon 4 maart brûzje en siede yn Kûbaard mei twa optredens efterinoar’, vertelt Halbe enthousiast. De band Rockin and Talkin 66-77 trapt af met een spetterend optreden, waarna singer-songwriters Jurjen en Hans het stokje overnemen. ‘Dat wurdt folle bak en in jûn fan wille meitsje en dûnsje. En wy besykje in soad bier te ferkeapjen’.

 

Grut yn lyts wêzen

Halbe en Jolanda zitten er niet over in of de zaal vol komt. ‘Wy hâlde hjir wol fan leuke dingen’. De filmavonden worden altijd goed bezocht. De mensen hebben volgens Halbe ook behoefte om elkaar weer te zien én te spreken. Dat blijkt wel uit het grote succes van het vorig jaar georganiseerde kleintje dorpsfeest. ‘De minsken woenen net nei hûs, mar bleaunen sitten oant tolve oere. De minsken woene mei inoar prate. Doe tocht ik, dit is wêr’t we it foar dogge’.

Hoewel Kubaard de coronaperiode redelijk goed is doorgekomen was het wel een stuk stiller in het dorp. In het begin was het lastig om genoeg vrijwilligers te vinden voor de activiteiten, maar dat gaat nu weer als vanouds. ‘It doarpshûs is de húskeamer fan it doarp. Wy besykje safolle mooglik te fasilitearjen en it doarpshûs sa oantreklik mooglik te meitsjen om der wat te organisearjen’. Het project Live Cultuur Súdwest-Fryslân was een buitenkans en het kost ook nog eens niets. De vrijwilligers waren zo geregeld. ‘Yn Kûbaard wol elkenien altyd graach meidwaan. Wy binne mei 220 ynwenners. Dat is lyts, mar Kûbaard is grut yn it lyts wêzen’, vertelt Halbe trots.

Mes snijdt aan twee kanten

Het mes snijdt aan twee kanten met dit project: de dorpshuizen krijgen een steun in de rug en de artiesten krijgen een podium om hun kunsten te laten zien. Het hele dorpsleven krijgt hierdoor een impuls. Juist door de laagdrempeligheid is het een groot succes. ‘Foar doarpshuzen is it in moaie ynstruier.

Het Mienskipshûs kan een kleine honderd man ontvangen. Jolanda en Halbe verwachten een afgeladen zaal. Alles wurdt dy oanrikt, wy hoege sels allinnich it doarpshûs en frijwilligers te regeljen. De artysten, technyk en promoasje wurdt foar dy dien’. Als ik thuis ben appt Jolanda trots de poster door.

Niet alleen in Kubaard gaat het de komende maanden bruisen. In het dorpshuis van Kimswerd, Woudsend, Gauw, Oosterwierum, Makkum en Oudega worden in een weekend van februari en maart verschillende live acts georganiseerd, zie het schema hieronder!

Tekst en foto’s: Hendrik Tamsma