7 april 2020

Landelijke brandbrief aan gemeenten

Hieronder de brief (een uitnodiging voor gemeenten om initiatief te nemen richting bewonersinitiatieven en besturen van dorps- en buurthuizen) die naar alle Colleges van B&W en naar alle Gemeenteraden in Nederland is verzonden vanuit de besturen van LVKK en LSA. Ter informatie is de brief ook verzonden aan de VNG.

Aan:      College van B&W
Cc:         Gemeenteraad

Assen,  7-4-2020

Geacht College,
Geachte Gemeenteraadsleden,

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de dorpshuizen, buurthuizen en gemeenschapscentra in het land. Ook in uw gemeente hebben dorpshuizen en buurthuizen hun activiteiten moeten staken.
Dit heeft gevolgen voor grote groepen bewoners: zij zijn hun ontmoetingsplek kwijt; missen vaste sociale contacten. Het sociaal anker voor velen valt weg.

Onze zorg is dat het voortbestaan van vele centra in gevaar komt. Wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties maken dat de exploitatie onder grote druk komt te staan. Dit is ernstig omdat het voor dorpshuizen, buurthuizen en gemeenschapscentra elk jaar weer een tour is om de exploitatie dekkend te krijgen en zij geen of weinig financiële reserves hebben.
Juist na de crisis zal de behoefte aan een plek voor ontmoeting groot zijn. Een vitaal dorps- of buurthuis is dan extra belangrijk.

Wij doen een klemmend beroep op U om alles te doen wat in uw vermogen ligt om de dorpshuizen en buurthuizen in uw gemeente te ondersteunen, opdat ze deze moeilijke tijden overleven en straks weer hun belangrijke functie in de gemeenschap kunnen vervullen.

Wij denken aan kwijtschelding van huur; tijdelijke exploitatieondersteuning; versoepelde subsidievoorwaarden; gebruik maken van landelijke regelingen en in gesprek met de besturen van de accommodaties te onderzoeken welke ondersteuning in de na-Corona periode gewenst is. Gezien het verschil in financiering is hiervoor maatwerk gewenst.

Wij vragen u op korte termijn actie te ondernemen richting dorpshuis- en buurthuisbestuurders om gezamenlijk voorbereidingen te treffen voor een gezonde doorstart van de accommodaties.
Vergelijkbare acties wensen wij in de richting van alle bewonersinitiatieven die te lijden hebben onder de coronacrisis.

De provinciale koepels en de landelijk opererende LVKK en LSA denken daarover graag met u mee.

Hoogachtend,

A.A. van der Aalst – Wolken, voorzitter LVKK
H. Bosch, voorzitter LSA

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Dr. Nassaulaan 3 A, 9401 HJ Assen
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Korte Elisabethstraat 15-17, 3511 JG Utrecht

Gezamenlijk vertegenwoordigen de LVKK en LSA ruim 4000 initiatieven en dorps- en buurthuizen.

Namens de LVKK: Groninger Dorpen, Doarpswurk, BOKD Drenthe, OVKK Overijssel; DKKGelderland; Dorpswerk Noord-Holland; ZHVKK Zuid-Holland; ZVKK Zeeland; VKKNB Noord-Brabant; ’t Heft Noord-Brabant; VKKLimburg.

Ook provinsje Fryslân ondersteunt deze actie van harte.

Foto Doarpswurk: MFC Pier’s Stee te Kimswerd